Člověk vyznává náboženství svého druha

Logo XXL

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ.

Člověk vyznává náboženství svého druha. Nechť si proto každý z vás hledí, s kým se stýká.“ Podle Muammela to znamená: „s kým se druží.1

Podle jiné verze Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ.

Člověk vyznává náboženství svého druha. Nechť si proto každý z vás hledí, s kým se stýká.“ Podle Muammela to znamená: „s kým se druží.1

Podle jiné verze Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

Člověk vyznává náboženství svého druha. Nechť si proto každý z vás hledí, s kým se druží.2

 

Hubejra proto pravil: „Posuzujte lidi podle jejich přátel.3

Kesír Ibn Sejfí pravil: „Setkávání se s tvými milovanými přáteli odstraňuje stres.4 

Ahmad Ibn Harb pravil: „Nic není pro srdce muslima přínosnější, než družit se se ctnostnými a pozorovat jejich činy. Leč nic není pro srdce muslima škodlivější, nežli družit se s hříšníky a pozorovat jejich činy.5

 

Naši zbožní předkové radili vybírat si velmi dobře své přátele.

Bišr ibnu l-Háris pravil: „Dívej se, kdo z lidí je nejzbožnější a vydělává si nejčistěji. Potom se s ním druž a nevysedávej s nikým, kdo ti nijak nepomáhá ani v životě pozemském, ani co se týče života posmrtného.6 

‘Alí ibn Abí Tálib pravil: „Věru tvým skutečným bratrem je ten, kdo je opravdu s tebou, kdo je ochoten podstoupit škodu ve tvůj prospěch a který, když na tebe dopadnou obtížné časy a rozbijí tě na kusy, by se rozkrájel na kousíčky, jen aby tě zase sesbíral dohromady.

Osmán ibn Hakím pravil: „Spřátel se s tím, kdo je nad tebou co se týče náboženství a pod tebou, co se týče tohoto života.7

Jahjá ibn Kesír pravil: „Nejlepšími bratry jsou ti, kteří říkají: „Pojďme se spolu postit, než umřeme,“ zatímco nejhoršími bratry jsou ti, kdož říkají: „Pojďme se spolu najíst a napít, než umřeme.8

 

Takoví zbožní, ctnostní a spravedliví přátelé pak pomohou jedni druhým zlepšit se, jak pravil ‘Abbád ibn ‘Abbád al-Chawwás aš-Šámí: „Nechť tvým přístupem vždy, když u svých bratřínajdeš něco, co neschvaluješ, abys jim pomohl tak, jako bys pomohl sám sobě.9

 

 

 

1 Ahmed v Musnedu, hadís č. 7829 jako sahíh.

2 Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2378 jako hasan; a Abú Dawúd v Sunenu, hadís č. 4833 jako hasan. Uvádí jej i Ahmed v Musnedu, hadís č. 8216 od ‘Abdurrahmána ibn Sachra رضي الله عنه a mnozí další.

3 Viz Rawdatu l-‘ukalá´, str. 108.

4 Viz al-Ichwán, str. 94.

5 Zaznamenal al-Bejhekí v az-Zuhdu l-kebír, str. 100.

6 Zaznamenal al-Bejhekí v Šu’abu l-ímán, podání č. 11197.

7 Zaznamenal Ibn Abi d-Dunjá v as-Samt, str. 45.

8 Uvádí Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá´, 3/71.

9 Zaznamenal ad-Dárimí v Sunenu, 1/160.