Den 'Ášúrá´ 1437. roku hidžry

Logo XXL
Redakce portálu e-Islam.cz oznamuje svým čtenářům, že letos připadá
 

يوم العاشوراء
DEN ‘AŠÚRÁ, 10. Muharrem, 1437 hidžry

na SOBOTU 24. říjen 2015 kř. éry.

 

Redakce portálu e-Islam.cz oznamuje svým čtenářům, že letos připadá
 

يوم العاشوراء
DEN ‘AŠÚRÁ, 10. Muharrem, 1437 hidžry

na SOBOTU 24. říjen 2015 kř. éry.

 
Jde o významný den, ve kterém podle autentických hadísů zachránil Alláh svého proroka Músá عليه سلام před faraonem a jeho vojsky.
Tento den je doporučen pro půst, neboť se jej postil sám Músá, postili se jej i medínští židé, kteří o tom zpravili Posla Božího صلى الله عليه و سلم podle hadísu od matky věřících ‘Áiše رضي الله عنها, na němž je shoda, v němž Posel Boží صلى الله عليه و سلم poté pravil:
نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ.
My máme na Músáa větší právo než vy,1 načež nařídil v tento den půst, který byl jakožto povinnost posléze zrušen předpisem půstu v Ramadánu a zůstal nadalále v platnosti již jen jako půst dobrovolný.
 
Podle Abú Katády رضي الله عنه Posel Boží صلى الله عليه و سلم sdělil ohledně hodnoty půstu v den ‘Ášúrá toto:
… وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه.
a půst v Den ‘Ášúrá´, čítám s tím, že mi za něj Alláh smaže hříchy za předcházející rok.2
 
Naši zbožní předkové na tento půst dbali a doporučovali ho jedni druhým. Imám Málik uvádí, že Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه vzkázal v dopise al-Hárisu ibn Hišámovi: „Zítra je Den ‘Ášúrá´, posti se a také vzkaž své rodině, aby se postili.3
 
Podle hadísu od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما si Posel Boží صلى الله عليه و سلم také předsevzal, že se bude postit i den před ‘Ášúrá´:
 لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.
Pokud zůstanu naživu i následujícího roku, budu vskutku se postit i devátého.4 I když se tak nakonec nestalo a Posel Boží صلى الله عليه و سلم se následujícího roku nedožil, jeho předsevzetí je pro nás směrodatné i tak.
 
9. Muharrem 1437 hidžry odpovídá PÁTKU 23. 10. 2015 kř. éry.
 
Prosíme Všemohoucího Alláha, aby vás i nás odměnil nejkrásnější odměnou, přijal vaše i naše uctívání a odpustil vám i nám hříchy. Ámín!
 
 
1 Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 3943; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 1130.
2 Jde o část hadísu zaznamenaného Muslimem v Sahíhu, hadís č. 1162.
3 Zaznamenal Málik v Muwetta’u, hadís č. 669. 
4 Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1134.