Epistemologie v dílech Ibn Tejmíji

Práce porovnávající epistemologické úvahy středověkého islámského myšlení na příkladu jednoho z dodnes nejcitovanějších učenců, na pozadí politicko-filozoficko-náboženských sporů islámské historie. Snaží se najít odpověď na nenáhodné rozdělení a propojení konkrétních mezhebů s konkrétními myšlenkovými směry, analyzovat středověký islámský diskurs o epistemologických otázkách, porovnat Ibn Tejmíjju s al-Ghazálím a Ibn Rušdem a nakonec také definovat, co z Ibn Tejmíjjova bohatého odkazu přežilo až do současnosti.