O islámu trochu jinak

Prezentace k přednášce Alího Větrovce, nazvané O islámu trochu jinak, přednesené v Brněnské mešitě dne 4. 10. 2023 v rámci Týdne Brněnské mešity.

Přednáška obsahuje tři tematické celky.

V prvním autor pojednává o názvu a podstatě učení islámu, kterým je důraz na absolutně výlučný nárok na uctívání, které má být směřováno toliko Jedinému Pravému Bohu a na přijetí poselství Muhammeda صلى الله عليه وسلم, posledního z proroků Božích, který jediný ukazuje, jak má toto uctívání správně probíhat. V této části se autor dotýká také početných shodných prvků mezi islámem, judaizmem a křesťanství. Neopomíjí také neméně důležité rozdíly mezi těmito třemi náboženstvími.

V druhé části autor na základě několika útržkovitých historických příběhů z domácích českých a moravských dějin poukazuje, že historie muslimů a nemuslimských obyvatel českých zemí se velmi prolíná a islám zde není tolik cizí, jak se obvykle soudí. Pointa totiž tkví ve způsobu, jakým o dějinách uvažujeme a jak si sami skládáme výpravné příběhy naší historie. Dějepis jako vyprávění pak může podepřít příběh konfrontace stejně tak dobře, jako poskytnout argumenty pro vzájemnou spolupráci a soužití. Je jen na nás, co si ze studnice historické paměti sami vybereme, ať už čerpáme ze skutečně doložených pramenů, či ze zkazek a legend kolektivní lidové paměti. Nedílnou součástí tohoto všeho je i výměna kulturních prvků ve hmotné kultuře, od architektury až po lidové umění.

Druhá část plynule přechází ve třetí a poslední část, která se zaměřuje na společnost, jejíž jsou muslimské i nemuslimské komunity součástí a která v uplynulých letech zažila vlnu “morální paniky” v souvislosti s muslimským přistěhovalectvím. Snaží se zodpovědět otázku, co se “zvrtlo” v našich vzájemných vztazích a proč máme na obou stranách tendenci uvažovat o nich prizmatem konfliktu a jazykem zdůrazňujícím rozdíly, kterých ani není více, nežli je mezi námi shod. Autor se zde dotýká devastačního účinku přežívajícího eurocentrizmu a předpojatých zkreslení při nahlížení jedněch na druhé. Nezapomíná ani na militantnost současných kulturních válek a totalitářské tendence politické korektnosti.