Co ruší rituální očistu

Logo XXL

OTÁZKA: Mohli byste mi přehledně vypsat a shrnout, co vše ruší rituální očistu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.

OTÁZKA: Mohli byste mi přehledně vypsat a shrnout, co vše ruší rituální očistu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho صلى الله عليه و سلم.

Věcí, které ruší rituální očistu, neboli abdest (arab. نواقض الوضوء  newákidu l-wudú´) je podle nejsprávnějšího názoru celkem osm.

1 – Cokoli, co opustí dvě cesty (arab. الخارج من السبيلين al-cháridžu mine s-sebílejn). 

Jedná se o jakékoli výměšky, včetně plynu, nebo věcí jiných než fyziologických, ať už by to byly věci čisté nebo nečisté. [1] 

Důkazem jsou slova Boží:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ

či přišel-li někdo z vás ze záchodu (Máida:6)

A též slova Božího Posla صلى الله عليه و سلم ohledně muže, který ve svých útrobách uslyšel zvuk: „Neopouštěj modlitbu, dokud neuslyšíš zvuk, nebo neucítíš smrad.

Zvuk zde znamená to, co je slyšet, když plyn opouští tělo. Smrad je zápach, který tento plyn vydává.

2- Vše nečisté odcházející z těla ve velkém množství (arab. الخارج  الفحش الناجس من الجسد al-cháridžu l-fáhišu n-nádžisu mine l-džesed)

Tyto výměšky odchází obyčejně dvěma vylučovacími cestami, nicméně pro lidi po operacích s umělým vývodem, pokud něco vyjde tímto vývodem ve větším množství, došlo k porušení abdestu.

Pokud vyjde z těla něco jiného, např. silné krvácení z rány, podle některých učenců i toto ruší abdest, protože podle jejich názoru je krev nečistá sama o sobě. Nicméně v této záležitosti není shoda názorů. Správnější je ten pohled, podle kterého je sice abdest porušen, ale nikoli kvůli nečistotě samotné krve, ale kvůli tomu, že vyšla z těla a bylo jí příliš mnoho (pozn. – Jiní velcí učenci smýšlejí, že jediná krev, která ruší abdest, je ta, která odchází menstruací).

Pokud se ovšem jedná jen o malé množství, několik kapek, ničemu to nevadí.

Proto i když něco nečistého vyjde nějakým jiným otvorem než dvěma vylučovacími cestami jen v malém množství, abdest není porušen, jako v případě, že je toho větší množství. A pokud to nečisté není, potom to ničemu nevadí. [2]

3- Ztráta příčetnosti (arab. زوال العقل zewálu l-‘akl)

Bývá způsobena ztrátou vědomí, omdlením, nebo zešílením.

Podobně je abdest rušen také hlubokým spánkem, neboť Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Oko je strážcem nad řitním otvorem.” Tj. pokud oko spí, dochází ke ztrátě kontroly nad větry.

4- Dotyk ženy provázený tužbou (arab. مس المأة بالشهوة messu l-mer´ati bi š-šehwa

Do tohoto pravidla nespadá matka nebo sestry, resp. jakékoli jiné příbuzné, které si nemožno vzít za manželku. Obecně je v této otázce neshoda učenců, podle některých ruší dotyk ženy abdest vždy, podle jiných neruší. 

Nejsprávnější je střední pozice mezi oběma krajnostmi – abdest ruší takový dotyk, který je provázen tužbou. A nejlepší je vzít nový abdest, protože i abdest sám o sobě je uctíváním. 

Tímto se také vyhneme pochybnostem. Nikdo neřekne, že abdest v této situaci není správný a muslim se snaží zachovávat své náboženství. [3]

5- Dotyk dlaní na intimní partie (arab. مس الفرج بباطن اليد messu l-ferdži bi bátini l-jed

Důkazem jsou slova Božího Posla صلى الله عليه و سلم: „Kdokoli se dotkl intimních partií, nechť jde obnovit abdest.

Je jedno, zda jde o dotyk zepředu nebo zezadu, o vlastní nebo o cizí intimní partie, např. u matky, která umývá své malé dítě. Pokud matka umývá své dítě od nečistot na intimních partiích, potom musí obnovit abdest. 

Pokud nechce obnovovat abdest, může si navléci rukavice, aby předešla kontaktu mezi dlaní a intimními partiemi.

6- Požití velbloudího masa (arab. أكل لحم الإبل aklu lahmi l-ibil

Důkazem jsou slova Posla Božího: „Kdokoli jedl maso velblouda, nechť provede abdest.” Zeptali se ho: „Máme provést abdest po požití velbloudího masa?” Odpověděl: „Ano, proveďte abdest po požití velbloudího masa.

V hadíse použité slovo الجزور al-džuzúr označuje velblouda.

7- Manipulace s tělem nebožtíka při jeho omývání (arab. تغسيل الميت taghsílu l-mejjit)

Posel Boží totiž řekl: „Ten, kdo omývá tělo nebožtíka, nechť se rituálně okoupe a ten, kdo jej přenáší, nechť provede abdest.

Jedná se o ty, kteří přenášejí nebo jinak manipulují s mrtvým tělem a dotýkají se přitom jeho kůže, nikoli o ty, kteří tělo přenášejí již zabalené či uložené do rakve.

Ten, kdo umývá nebožtíka, se nevyhne kontaktu s jeho kůží, musí umýt i jeho intimní partie, jeho hruď a celé tělo. Tím u něj dojde je ztrátě abdestu. Proto je umývání nebožtíka něčím, co ruší rituální očistu.

8- Odpadlictví od islámu (arab. الردة عن الإسلام ar-riddetu ‘ani l-islám

Odpadlictví ruší rituální čistotu, neboť Vznešený Alláh pravil:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

A bylo již vnuknuto tobě i těm, kdož před tebou byli: “Věru, budeš-li přidružovat, marné budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (Zumer:65)

a také:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّـهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ

a řeknou ti, kdož uvěřili: “Což nejsou to tíž, kteří přísahali při Bohu slavnostními přísahami, nejsou doopravdy s námi?” Marné budou jejich skutky a stanou se z nich ti, kdož ztrátu utrpí. (Máida:53)

A abdest je jedním z činů uctívání. Pokud někdo odpadne od víry, jeho uctívání přijde v niveč. Tím přijde i o rituální očistu.

A budiž požehnáno a dopřáno míru Božímu Poslu Muhammedovi, jeho rodině a jeho společníkům. 

Odpovídal: šejch Taráhíb ad-Dewsírí

Zdroj: Šurútu we arkánu we wádžibátu we newákidu l-wudú´, str. 11-14, redakčně kráceno.

___________________________________________________________________

[1] Pozn. překladu: Toto je též důvodem ztráty rituální očisty souloží. V takopvém případě je ovšem k jejímu znovunabytí třeba přímo rituální koupele (arab. غسل ghusl).

[2] Pozn.: Šejch odpověděl na dotaz ohledně hnisu s tím, že jde o produkt krve, tzn. pokud je ho větší množství než kapky, potom ruší abdest. V případě, že je ho jen málo, není abdest porušen.

[3] Pozn. překlad: Totéž platí i pro ženy.