Co s existencí rozmanitých uskupení mezi současnými muslimy?

people kneeling and praying during daytime

OTÁZKA: Co je povinností muslimských učenců v souvislosti s existencí velkého množství islámských spolků, společností a uskupení či skupin v mnoha muslimských zemích i jinde, s ohledem na rozdíly existující mezi nimi do té míry, že některá uskupení prohlašují jiná za zbloudilá?

OTÁZKA: Co je povinností muslimských učenců v souvislosti s existencí velkého množství islámských spolků, společností a uskupení či skupin v mnoha muslimských zemích i jinde, s ohledem na rozdíly existující mezi nimi do té míry, že některá uskupení prohlašují jiná za zbloudilá? Myslíte, že se pro učence sluší, aby zasáhli a vysvětlili, jak se zde věci mají a objasnili po pravdě rozdíly mezi nimi, kvůli tomu, že to potenciálně může přispět k tomu, že se neshody mezi nimi ještě více prohloubí a to bude mít špatné následky pro muslimy?

ODPOVĚĎ:

Náš Prorok, mír a požehnání s ním, nám vyjasnil jednu a jedinou cestu, kterou jsme my všichni muslimové povinni následovat a kterou se máme ubírat. To je přímá cesta Boží, po které se ubíráme tak, jak nám velí Jím dané pravdivé náboženství.

Vznešený Alláh pravil:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete bohabojní! (An’ám: 153)

Stejně tak náš Všemocný a Vznešený Pán varoval ummu Muhammeda صلى الله عليه و سلم před nebezpečími, které s sebou nejednotnost a štěpení se nese, neboť toto je jedna z největších příčin selhání a toho, že nepřátelé nad námi získají převahu, jak se poznamenává ve slovech Božích:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

Přidržujte se pevně provazu Božího všichni a nerozdělujte se! (Áli ‘Imrán: 104)

Na jiném místě také říká:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّـهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

On vám uzákonil jako náboženství to, co kdysi uložil Noemu – a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili i Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi: “Dodržujte náboženské úkony a nerozštěpujte se ohledně jich!” Jak nesnesitelné je pro modloslužebníky to, k čemu je vyzýváš! Bůh si k tomu vybírá, koho chce, a vede k tomu toho, kdo kajícně se k Němu obrací. (Šúrá: 13)

Boží vůlí tedy je volat po jednotě a po souznění srdcí. Pokud se v nějaké muslimské zemi nachází větší množství skupin a spolků, jejichž cílem je konat dobro, vzájemně si pomáhat a spolupracovat na dobru a zbožnosti na úrovni různých skupin muslimů, aniž budou projeveny partajnické tužby následovníků a příslušníků těchto různých uskupení, potom toto je dobré, požehnané a v mnohém prospěšné.

Pokud však každý každého prohlašuje za zbloudilého a pokud se za své činy navzájem napadají, potom toto přináší nesmírné škody a nese velmi špatné následky. V takovém případě je povinností muslimů vyjasnit skutečný stav takových uskupení a jasně říci o každém z nich, co je vlastně zač. Je třeba diskutovat s každou skupinou a upřímně poradit všem z nich, aby se nadále ubíraly po cestě vytyčené Alláhem pro Jeho služebníky a vyznačené naším Prorokem Muhammedem صلى الله عليه و سلم, který k ní vyzýval celé lidstvo.

Pokud pak budou některá uskupení takovou radu a výzvu ignorovat a tvrdohlavě trvat na svém, jen kvůli osobnímu prospěchu či cílům, které zná jen Alláh, potom bude povinností těch, jež poznají skutečný stav věcí, aby jim i všem okolo toto jasně oznámili a varovali před nimi všechny ostatní, aby se lidé mohli jejich cestě vyhnout a ti, kteří skutečný stav věcí nepoznají, neupadli do stejného bludu a nesešli na zcestí. Aby nebyli odvráceni od přímé cesty Boží, kterou nám Alláh přikázal následovat, shodně slovům Božím:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete bohabojní! (An’ám: 153)

K tomu, o čem není pochyb, patří také fakt, že velké množství sekt a skupin v islámské společnosti je v prvé řadě něco, s čím je spokojen šejtán a za druhé také něco, co si přejí i nepřátelé islámu z řad lidí. Shoda a jednota muslimů a jejich vědomí si nebezpečí, která hrozí jim osobně i jejich věrouce (arab. عقيدة ‘akída), musí přimět muslimy k aktivitě, vyvracení a odvržení takového sektářství a ke snaze vystupovat jednotně ve prospěch všech muslimů, odvraceje společně nebezpečí hrozící jejich víře, jejich zemím a jejich bratřím.

Taková jednota je něco, co nepřátelé – jak z řad lidí, tak i z řad džinů – nevidí rádi. Proto se snaží využít jakékoli šance muslimskou jednotu rozštěpit, zničit a zasít mezi ně sémě zášti a nesváru.

Prosíme Alláha, aby sjednotil muslimy na pravdě a zbavil jejich společnosti všech typů bludu a všech příčin nesouladu a sváru. Věru On je Jediný, který je to schopen učinit, On je Všemohoucí nade vším.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdillláh ibn Báz

Zdroj: Medžmú’u l-fetáwá we makáláti l-mutenewwi’a, 5/202-204.