Co s papíry, na kterých je Jméno Boží?

Logo XXL

OTÁZKA: V zaměstnání pracujeme i s tiskopisy nebo papíry, na kterých se objevuje jméno Boží (slovo الله Alláh). Jak se máme těchto papírů důstojně zbavovat, když je už nepotřebujeme? 

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: V zaměstnání pracujeme i s tiskopisy nebo papíry, na kterých se objevuje jméno Boží (slovo الله Alláh). Jak se máme těchto papírů důstojně zbavovat, když je už nepotřebujeme? 

ODPOVĚĎ:

Musíte zabránit tomu, aby byly tyto papíry hanobeny a zneužívány poté, co s nimi přestanete pracovat.

Až skončíte práci s nimi, měli byste postupovat podle některé z následujících možností:

Zakopejte je do čisté země, kde budou něčeho takového uchráněny, nebo je spalte, nebo je uskladněte na nějakém k tomu určeném místě, např. v pořadači, krabici, skříni apod., pro pozdější likvidaci některým z výše uvedených, nebo jim odpovídajících způsobů.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz ibn Báz

Zdroj: Fetáwá islámíjja, 8/99.