Dobré a špatné činy dětí

Logo XXL

OTÁZKA: Počítají se dobré činy, které člověk vykoná jako dítě, když víme, že pro dítě islámské povinnosti ještě neplatí a proto nemůže mít hřích? Jak děti motivovat ke zbožnosti a odvracet je od špatosti?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Počítají se dobré činy, které člověk vykoná jako dítě, když víme, že pro dítě islámské povinnosti ještě neplatí a proto nemůže mít hřích? Jak děti motivovat ke zbožnosti a odvracet je od špatosti?

ODPOVĚĎ:

Dítě do věku, který šarí’a považuje za počátek dospělosti, není islámsko-právně povinovaným subjektem (arab. مكلف mukellef). Tím se stává až nástupem pohlavní zralosti, resp. způsobem jasně definovaným v dílech islámské právní vědy. Po tomto věku se již píší jak dobré, tak i špatné činy.

Před dosažením tohoto věku platí, že „dobré činy dětí se počítají na rozdíl od jejich špatných činů, které zapsány nejsou.[1]

Rodiče také musí již odmala spontánně učit a zvykat své děti na bohabojnost, dodržování povinností a doporučení. Také se radí brát v potaz, s kým se dítě kamarádí. Pokud se děti druží se zbloudilými osobami a samy upadnou do jejich špatného vlivu, je později omnoho obtížnější vše pracně napravovat. [2]

Za špatné činy svých dětí nesou primárně zodpovědnost rodiče, kteří také mají povinnost korigovat neposlušnost svých dětí, motivovat je k poslušnosti a tu odměňovat, stejně jako mohou také přiměřeným a odpovídajícím způsobem potrestat jejich neposlušnost. [3]

A Alláh ví nejlépe.

____________________________________________

[1] Viz šejch Ibn ‘Usejmín v Ahkámu l-Kur´án, 2/339.

[2] Viz šejch al-Luhajdán v al-Wasíjjetu li š-šebáb.

[3] Viz Al-Albání v Silsiletu l-hudá we n-núr, str. 140.