Co třeba vědět, než je uzavřeno manželství s muslimem

Logo XXL

OTÁZKA: Má příbuzná se bude vdávat za muslima. Jak probíhá tradiční muslimská svatba? Co třeba vědět, než je uzavřeno manželství s muslimem?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Má příbuzná se bude vdávat za muslima. Jak probíhá tradiční muslimská svatba? Co třeba vědět, než je uzavřeno manželství s muslimem?

ODPOVĚĎ:

Islámská manželská smlouva je především dobrovolný kontrakt mezi dvěma dospělými a svobodnými lidmi, z nichž každý má právo smlouvu přijmout, nebo odříci. Souhlas obou je podmínkou platnosti manželství, ženich jej výslovně uvede, nevěsta může vyjádřit souhlas i neverbálně.

K uzavření manželství podle šarí’y je dále potřeba poručník, arab. welí. Právní zástupce ženy, na základě obecně přijímaného hadísu Božího Proroka  صلى الله عليه و سلم: “Žena nemůže provdat samu sebe ani jinou ženu.” Funkce welího nekončí svatbou, ale platí i nadále jako záruka trvání manželství a jeho spořádanosti.

Dále musí být přítomni dva svědkové, kteří dosvědčí uzavření této smlouvy,

Ženich musí nevěstě předat dohodnutý svatební dar nazývaný mehr. Je to přímý nárok nevěsty. Část z něj se vyplácí předem a druhá je jakýmsi odškodným nevěstě v případě jednostranného rozvázání manželství ze strany manžela.

Dále by měl být přítomen také oddávající, nejčastěji imám, který podle zvyku krátce pronese pár slov k novomanželům.

Šarí’atský sňatek je nutnou podmínkou manželství podle islámu, pokud není uzavřeno, je společné soužití takové dvojice harám a naplňuje skutkovou podstatu cizoložství. 

Civilní sňatek tedy sám o sobě nestačí, na základě slov Božích (ve významu):


Což pak oni touží po rozsudcích z doby nevědomosti? Kdo může být pro lid pevně přesvědčený lepším soudcem než Bůh? (Máida:50)

Uzavřít manželství v kostele je muslimovi zakázáno. Více informací zde.

Nutno je upozornit, že šarí’atský sňatek nemá v českém právním řádu právní validitu a závazky manžela vůči manželce a manželky vůči manželovi, vyplývající z takto uzavřeného manželství sice platí a jsou povinností, jenže nejsou v ČR vymahatelné. To se týká i dědictví, matričních údajů při narození dětí, práva znát podrobnosti zdravotního stavu manžela / manželky, práva na dědictví atd.

Co se týče dalších zvyklostí a nařízení ohledně svatby, sunnou Božího Proroka صلى الله عليه و سلم je uspořádat svatební hostinu, nazývanou arabsky welíma a na tu pozvat co nejvíce příbuzných a přátel, aby se utužily vzájemné vztahy a aby vešel ve známost fakt, že dvojice vkročila do společného života.

Při této oslavě třeba dbát na ustálenou islámskou praxi zákazu směšování mužů a žen, na který ukazuje Korán a který přikazuje sunna. Muži a ženy proto sedí a oslavují odděleně. Satební veselí je také na základě sunny jednou z vyjímek, kdy je povoleno používání hudebních nástrojů, konkrétně pouze bubínku zvaného daff.

A Alláh ví nejlépe.