Vymáhání úrokovaných pohledávek

Logo XXL

OTÁZKA: Obdržel jsem pracovní nabídku vymahače pohedávek v call centru. Volá se klientům, kteří nezaplatili přesně stanovené splátky a domlouvá se s nimi náhrada. Sazby jsou vysoce úrokovány. Telefonický vymahač však nemá možnost do jejich stanovení zasahovat, může splátku domluvou jenom snížit. Jaký je názor islámu? Je toto halál nebo harám? 
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Obdržel jsem pracovní nabídku vymahače pohedávek v call centru. Volá se klientům, kteří nezaplatili přesně stanovené splátky a domlouvá se s nimi náhrada. Sazby jsou vysoce úrokovány. Telefonický vymahač však nemá možnost do jejich stanovení zasahovat, může splátku domluvou jenom snížit. Jaký je názor islámu? Je toto halál nebo harám? 
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم. 
Alláh Všemohoucí přikázal (ve významu):
Vy, kteří věříte, bojte se Boha a zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími! (Bekara:278)
Ibn Mes’úd uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم “proklel toho, kdo úrok bere i dává.” (Zaznamenali Ahmed a al-Hákim, hadís ocenil jako sahíh šejch al-Albání v as-Sahíha, č. 5093) V at-Tirmízího podání stojí dodatek “i svědka úroku a i toho, kdo úrok zapisuje.” (Sunenu t-Tirmízí, hadís č.1597, hadís je hasan sahíh). Abú Dawúd zaznamenal obrácené znění: “kdo úrok dává i bere.” (Sunen Abí Dáwúd, hadís č. 2313).
Na základě těchto důkazů možno shrnout, že zaměstnání, které jste popsal, obsahuje prvek úroku, ač se nejedná přímo o zapisování transakce, braní a dávání úroku, nebo jeho dosvědčování. V každém případě je lepší se takového zaměstnání vyvarovat, neboť obsahuje pomoc k zakázanému a vede k zakázanému.
Alláh Vznešený praví (ve významu):
Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. (Máida:2)
Ať nás všechny Alláh vede přímou cestou, ulehčí nám život na tomto, odmění nás a ušetří nás muk na světě onom. Ámín.