Čti Korán pozorně! najdeš to tam!

Logo XXL

V obou Sahíh stojí slova Abdulláha ibn Mes’úda: „Alláh proklel ty ženy, které tetují a které se nechávají tetovat, ty které si odstraňují chloupky z obličeje a upravují mezery mezi zuby, aby zkrášlily, co Alláh stvořil.“ Tyto noviny dospěly k ženě z kmene Benú As‘ad, jmenovala se Umm Ja‘kúb a měla ve zvyku recitovat Korán.

V obou Sahíh stojí slova Abdulláha ibn Mes’úda: „Alláh proklel ty ženy, které tetují a které se nechávají tetovat, ty které si odstraňují chloupky z obličeje a upravují mezery mezi zuby, aby zkrášlily, co Alláh stvořil.“ Tyto noviny dospěly k ženě z kmene Benú As‘ad, jmenovala se Umm Ja‘kúb a měla ve zvyku recitovat Korán. Ta se k němu obrátila: "Co je to za noviny, které jsem se doslechla, že jsi proklel ženy, které tetují a které se nechávají tetovat, ty které si odstraňují chloupky z obličeje a upravují mezery mezi zuby, aby zkrášlily, co Alláh stvořil?" Abdulláh odvětil: "Nemám snad proklínat toho, koho proklel Posel صلى الله عليه و سلم a je to také v písmu?" Žena řekla: "Četla jsem korán od obálky k obálce, ale toto jsem tam nenalezla." Odpověděl: "Kdybys četla pečlivě, určitě bys nalezla toto, Alláh řekl: "To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!" (Hašr:7)

Abdulláh ibn Mubarek, nechť je s ním Bůh spokojen, vypráví, že Imrán bin Husejn (radialláhu anhu), že zmínil Šefá’a (tj. přímluvu Posla صلى الله عليه و سلم) a muž z lidu namítal: "Ty nám vyprávíš hadís, který nemá žádnou oporu v Koránu." Imrán se rozlobil a řekl: "Četl jsi Korán?" "Ano." "A nalezl jsi tam, že motlitba ’išá má čtyři rak’át, magrib tři, fadžr dva, zuhr čtyři a ’asr čtyři?" Dotyčný odpověděl: "Ne." "Tak odkud jsi to vzal? Nevzal jsi to od nás a my od Posla صلى الله عليه و سلم? Nalezl jsi v Koránu, že jedna ze čtyřiceti ovcí je zakát, a stejně tak velbloudů a stejně tak dirhamů, každého počet " Muž odpověděl: "Ne." "Tak odkud jsi to vzal? Nevzal jsi to od nás a my od Posla صل الله عليه و سلم? Neznáš slova Alláhova "To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!" (Hašr:7) ?! Protože my máme od Posla صلى الله عليه و سلم vědění o kterém ty nic nevíš.