Čtyři pilíře dobré mravnosti

Logo XXL
Šejchu l-islám imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله napsal:
 
Dobrá mravnost je založena na čtyřech pilířích, bez jejichž přítomnosti si nelze představit její dosažení.
Jsou jimi:
 
1. الصَبرُ as-sabr, neboli trpělivost;
 
2. العِفَّةُ al-‘iffa, neboli velkodušnost;
 

Šejchu l-islám imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja رحمه الله napsal:
 
Dobrá mravnost je založena na čtyřech pilířích, bez jejichž přítomnosti si nelze představit její dosažení.
Jsou jimi:
 
1. الصَبرُ as-sabr, neboli trpělivost;
 
2. العِفَّةُ al-‘iffa, neboli velkodušnost;
 
3. الشُّجَاعَةُ aš-šudžá’a, neboli odvaha;
 
4. العَدلُ al-‘adl, neboli spravedlivost.
 
Trpělivost umožňuje jedinci kontrolovat svůj hněv, brání mu v tom, aby uškodil druhému, vede ho k toleranci, odpouštění a promíjení chyb druhých. Také mu brání v tom, aby byl nedočkavý a ukvapený.
 
Velkodušnost člověka povznáší nad všechno nízké a mrzké, ať už ve slovu, či v činu. Umožňuje člověku vždy si zachovat stud, který jest hlavou veškerého dobra. Brání mu dopouštět se zla, odporného a podlého jednání, lži, klevet a pomlouvačných příběhů.
 
Odvaha umožňuje člověku zachovat si svou čest a vysokou úroveň mravnosti a chování. Umožňuje člověku přinášet druhým užitek a dávat. Pramení z odvahy a síly duše a proto umožňuje člověku vzdávat se toho, co je si jinak úzkostlivě střeží. Umožňuje krotit svůj hněv a odpouštět, protože člověku dodá tolik síly, že přemůže i sám sebe. Zkrotí sám sebe, takže nebude moci škodit druhým a nezapojí se do žádného činu ubližování druhým, ani slovně, ani fyzicky, jak bylo řečeno:
لَيسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَذِي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ
Silný není ten, kdo přepere druhého, nýbrž silný je ten, kdo se ovládne, když se hněvá.
 
A toto je nejzazší podstatou odvahy, jejím základním rysem, za jehož pomocí může jedinec přemoci své protivníky.
 
Spravedlivost umožňuje dotyčnému jednat fér za všech okolností a ve všech ohledech. Umožňuje mu uměřeně zvolit střední cestu mezi dvěma krajnostmi, mezi přeháněním a zanedbáváním. Povzbuzuje jedince, aby štědře rozdával a byl velkorysý, což je střední cesta mezi lakomstvím a marnotratností. Umožňuje jedinci být chrabrý, což je střední cesta mezi zbabělostí a bezhlavostí. Umožňuje mu odpouštět druhým, což je střední cesta mezi mstivou zlobou a úplným ponížením beze špetky hrdosti.
 
Tato čtveřice představuje základ veškerých dobrých mravů.
 
Autor: šejchu l-islám imám Ibn Kajjím al-Džewzíjja

 

Zdroj: Medáridžu s-Sálikín, 2/308.