Dotazy o muslimské tradici, Koránu a mezináboženském dialogu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaké jsou předpoklady muslimské tradice? Z jakého důvodu je Korán pro muslimy posvátný a nedotknutelný? Je podle Vás pravdivý výrok, že muslimové a židé vedou v náboženských otázkách nekonfliktní dialog?

OTÁZKA: Jaké jsou předpoklady muslimské tradice? Z jakého důvodu je Korán pro muslimy posvátný a nedotknutelný? Je podle Vás pravdivý výrok, že muslimové a židé vedou v náboženských otázkách nekonfliktní dialog?

 
ODPOVĚĎ:
 
Otázku o předpokladech muslimské tradice lze brát z vícero úhlů pohledu. Buď pod muslimskou tradicí myslíme Sunnu, potom se ovšem jedná o nesprávný překlad tohoto termínu ze strany některých orientalistů. Předpokladem pro to, aby něco bylo Sunnou, musí být, že se tato praktika, slovo nebo souhlas doložitelně historicky vztahuje k Poslu Božímu, mír a požehnání s ním, jsou známy osoby, které tento údaj předávaly až do okamžiku jeho zaznamenání a všechny tyto osoby splňují stanovené podmínky z hlediska přesnosti zapamatování si a z hlediska morálních kritérií jsou bezúhonné. Anebo muslimskou tradici můžeme chápat jako tradici muslimů. Potom je z islámského hlediska přijatelná jen ta tradice, která je doložena precedentem v podobě nějakého údaje ze Sunny, dochovaného výše uvedeným způsobem.

Podle věrouky muslimů je Korán přímým a nestvořeným Slovem Božím seslaným od Alláha k Džibrílovi a zjevovaným poslednímu z proroků, Muhammedovi, mír a požehnání s ním. Proto si zaslouží takovou úctu a respekt, která tomu odpovídá. Tato úcta se odráží i na přístupu k mushafu, tedy knižnímu svazku, do kterého je Korán zapsán. Ani s ním nemožno zacházet neuctivým způsobem.
Co se týče náboženského dialogu mezi židy a muslimy, přiznám se, nevšiml jsem si, že by nějaký ve větší míře vůbec probíhal. Každopádně je z principů islámu, aby muslimové o své víře zpravovali ostatní, a to způsobem nanejvýš kultivovaným a nekonfliktním. To se netýká jen židů, ale i všech ostatních nemuslimů ve všeobecnosti, slovy Koránu:
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! (Nahl:125)