Dvě zahrady pro bohabojné

Logo XXL

Alláh vznešený سبحانه و تعالى pravil:

Alláh vznešený سبحانه و تعالى pravil:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
A kdo se obával postavení Pána svého, ten dvě zahrady dostane (ar-Rahmán: 46)
 
Učenci nabídli následující vysvětlení tohoto verše:
 
وَلِمَنْ خَافَ
A kdo se obával
 
Imám al-Máwerdí رحمه الله تعالى ohledem tohoto ájetu poznamenal tři věci:
(1) Kdokoli s posvátnou bázní stane před svým Pánem poté, co vykonal nějaký povinný akt uctívání, jak praví Ibn ‘Abbás. (2) Je tížen svým hříchem a zanechá jej ihned poté, co si představí, jak bude stát před svým Pánem, jak praví Mudžáhid. (3) Verš byl zjeven specificky kvůli Abú Bekrovi رضي الله عنه, když si vzpomenul na den, kdy bude Ráj přiblížen a Peklo bude přivlečeno, jak uvádí ‘Aá’ a Ibn Šuzáb.1
 
Ibn ‘Abbás رضي الله عنه praví: „Obával se (arab. cháfe), znamená, že byl bohabojný a ten, který se obával (arab. cháif) je ten, který se vydal cestou poslušnosti vůči Alláhu a zanechal neposlušnosti vůči Němu.2
 
Ibráhím an-Nach‘í رحمه الله تعالى praví: „Kdykoli si usmyslel spáchat hřích, přemohla jej bázeň před Alláhem.3
 
Katáda رحمه الله تعالى pravil: „Věru, věřící se obávají stání před Ním a proto pro konají s ohledem na to. Přibližují se Alláhu a uctívají Jej dnem i nocí (aby se na to přpravili).4
 
Abú Dardá رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم recitoval tento verš, načež pravil: „A pro toho, kdo se stání před Pánem svým obával, budou dvě zahrady (v Ráji).“ Řekl jsem: „I kdyby zcizoložil? I kdyby kradl?“ Odpověděl: „Dokonce ikdyby zcizoložil a kradl, ó Abú Dardá!5
 
Muhammed ibn ‘Alí at-Tirmizí رحمه الله تعالى pravil: „Ráj je pro toho, kdo se obává svého Pána a Ráj je též i pro toho, kdo se zřekne svých tužeb.6
 
Imám as-Sa‘lebí رحمه الله تعالى pravil: „Pro každého, kdo se obává Alláha, jsou dvě zahrady v Ráji.7
 
مَقَامَ رَبِّهِ
postavení Pána svého
 
Imám al-Máwerdí ve svém tefsíru uvádí: „Ohledně stání před Pánem naším máme k dispozici dvě stanoviska: (1) Toto se týká předstoupení kvůli prošetření a stanovení zodpovědnosti za činy. (2) Jde o stání před Alláhem سبحانه و تعالى kvůli zúčtování toho, co si dotyčný vysloužil dobrého a co špatného.8
 
جَنَّتَانِ
ten dvě zahrady dostane
 
Imám al-Máwerdí ohledně tohoto zmiňuje mnoho stanovisek:
„(1) Ráj lidí a ráj džinů, jak uvádí Mudžáhid. (2) Obyvatelný ráj (‘adn) a ráj slastí (na‘ím), jak uvádí Mukátil. (3) Každému budou dány dva sady ze sadů rajských. (4) Jedna ze zahrad bude pro něj a druhá pro jeho manželky a služebníky, tak jak to mívají vládci tohoto světa. (5) Jedna z těchto zahrad bude jeho stálým bydlištěm a druhá občasnou rezidencí. (6) Jedna z obou zahrad bude nižším palácem a druhá vyšším.”9
 
 
 
1 Viz an-Nekát we l-‘ujún.
2 Viz Džámi’u l-beján fí tefsíri l-Kur´án.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Viz Džem’u ahkámi l-Kur´án.
7 Viz Džewáhiri l-hasan fí tefsíri l-Kur´án.
8 Viz an-Nekátu we l-‘ujún.
9 Ibid.