Epistemologie v dílech Ibn Tejmíjji

Logo XXL

 

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace s názvem:

  

EPISTEMOLOGIE V DÍLECH IBN TEJMÍJJI

 

 

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace s názvem:

  

EPISTEMOLOGIE V DÍLECH IBN TEJMÍJJI

 

Práce porovnávající epistemologické úvahy středověkého islámského myšlení na příkladu jednoho z dodnes nejcitovanějších učenců, na pozadí politicko-filozoficko-náboženských sporů islámské historie. Snaží se najít odpověď na nenáhodné rozdělení a propojení konkrétních mezhebů s konkrétními myšlenkovými směry, analyzovat středověký islámský diskurs o epistemologických otázkách, porovnat Ibn Tejmíjju s al-Ghazálím a Ibn Rušdem a nakonec také definovat, co z Ibn Tejmíjjova bohatého odkazu přežilo až do současnosti.