Existoval ideální muslimský stát?

Otázka: Byl někdy v historii nějaký muslimský stát který by následoval pravý islám a nedalo by se mu nic vytknout?
 

Odpověď:

Otázka: Byl někdy v historii nějaký muslimský stát který by následoval pravý islám a nedalo by se mu nic vytknout?
 

Odpověď:

Příkladem fungujícího islámského státu fungujícího naprosto podle šarí’atských pravidel je stát, který vytvořil Posel Boží صلى الله عليه وسلم poté, co se přestěhoval do města Jesrib (nyní Medína). Medína je dodnes uznávaným precedentem pro islámsko-právní řešení fungování státu a státní moci. V jejím čele stál schopný, inteligentní, kultivovaný a laskavý vůdce, který byl navíc Božím prorokem a obyvatelům této občiny se dostalo pochvaly slovy Koránu (ve významu): Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha (Álu ‘Imrán:110) Toto byl bezchybný státní model, protože v momentě, když by se v tomto společenství udála sebemenší chyba, bylo tu naprosto zřetelně přítomno Zjevení, které by tuto chybu okamžitě napravilo.
Po Prorokově صلى الله عليه وسلم smrti zavládli v Medíně volení, tzv. správně vedení chalífové, kteří dokázali zvládnout a korigovat znovu se objevivší odstředivé tendence. Dokázali také přivést do islámského společenství celé nové krajiny a národy a na tomto širokém území uplatnit islámské právo tím nejvhodnějším způsobem, jakým dokázali. Stali se tak plnohodnotnými následníky původního Prorokova صلى الله عليه وسلم odkazu, jimž nelze nic vytknout. Toto společenství možná nebylo uchráněno zcela všech chyb, ale o islám se zasadili takovým způsobem, že jim Alláh jejich případné prohřešky zcela jistě odpustil. Prosíme za ně způsobem, jakým je uvedeno v Koránu: „Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře; a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili, Pane náš, vždyť Tys věru shovívavý, slitovný!“ (Hašr:10)

Po uplynutí doby těchto spravedlivých vládců zavládl muslimským společenským dynastický princip vládnutí, který se ničím neodlišoval od dynastií jiných. Ale islámský duch, ačkoli se vytratil ze systému ustavení vládní moci, přetrval v sociální organizaci a utváření společenského života muslimů. Generace Prorokových společníků, potom ti, kteří se učili přímo od nich a nakonec i jejich učedníci jsou třemi nejlepšími generacemi lidstva, jak je uvedeno v mnoha podáních historicky doložitelných až k Proroku Muhammedovi صلى الله عليه وسلم.