Hadís o tom, jak začalo přicházet zjevení

Logo XXL

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنه vyprávěla:

Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنه vyprávěla:

Příchod Zjevení byl Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم avizován skrze pravdivá snová vnuknutí, která se potom vyplňovala naprosto jasně jako rozbřesk. Potom vešla do jeho srdce i láska k rozjímání o samotě. Odcházel do osamění do jeskyně Hirá´, kde se věnoval uctívání mnoho nocí, načež se znovu navracel ke své rodině. Brával si s sebou na cestu i jídlo, aby mohl zůstat a poté se vracel k Chadídži رضي الله عنها, aby doplnil zásoby jídla. Jednou, když dlel v jeskyni Hirá´, sestoupila mu Pravda. Přišel k němu anděl a vyzval ho, aby četl. Posel Boží صلى الله عليه و سلم odpověděl:

مَا أَنَا بِقَارِئٍ ‏.

Neumím číst.

Posel Boží صلى الله عليه و سلم pak řekl:

فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ‏.‏ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ‏.‏ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ‏.‏ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ‏.‏ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ:

Potom mne anděl chytil a zmáčkl mne tak silně, že jsem to už sotva mohl dále vydržet. Potom mne uvolnil a znovu mne vyzval, abych četl [lze přeložit i jako „recitoval“ – pozn. překladu]. Odpověděl jsem mu: „Neumím číst.“ Potom mne chytil ještě jednou a i podruhé mne zmáčkl tak silně, že jsem to už nemohl dál vydržet. Potom mne opět uvolnil a vyzval mne, abych četl. Odpověděl jsem mu, že neumím číst. [může znamenat i „nevím, co mám číst/recitovat“ – pozn. překladu]. Potom mne popadl i potřetí, zmáčkl mne a pak mne uvolnil, načež řekl:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ  ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ

Čti ve jménu Pána tvého, Který stvořil. Stvořil člověka z kapky přilnavé. Čti, vždyť Pán tvůj Nejštědřejší jest (‘Alek:1-3)“

Potom se Posel Boží صلى الله عليه و سلم vrátil už i se Zjevením, srdce mu divoce bušilo, načež přišel za Chadídžou bint Chuwejlid رضي الله عنها, volaje na ni:

زَمِّلُونِي, زَمِّلُونِي !

Pokryjte mne, pokryjte mne!


Přikryli ho rouchem, načež ho pomalu opouštěl děs. Potom Chadídži povyprávěl vše, co se stalo. Řekl:

‏ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي …

Obávám se, že se mnou není něco v pořádku …

Nikoli, ba naopak!“ ujistila ho Chadídža. „Při Alláhu, Alláh tě nikdy neponíží. Vždyť ty udržuješ svazky příbuzenství, pomáháš chudobným a nuzným nést jejich břímě, vždy velkodušně uctíš hosta a vždy přispěcháš na pomoc, abys podpořil kohokoli, komu bylo upřeno či ukráceno jeho právo!

Chadídža se s ním potom vydala za Werekou ibn Newfelem ibn Asad ibn ‘Abdil’uzzá, jejím bratrancem, který se v době nevědomosti stal křesťanem a uměl psát písmo hebrejskými písmeny. Přepisoval Evangelium hebrejským písmem, tolik, kolik mu z něho Alláh dovolil přepsat. Byl velmi starým mužem, který už přišel o zrak.


Chadídža řekla Werekovi: „Bratranče, poslechni si příběh svého synovce …


„Synovče, co jsi viděl,“ otázal se Wereka Posla Božího صلى الله عليه و سلم. Prorok صلى الله عليه و سلم mu pak popsal vše, co viděl.


Waraka pak řekl: „To je ten samý Strážce tajemství [arab. النَّامُوسُ an-Námús lze přeložit i jako „Posvátný řád“ – pozn. překladu], který sestoupil i za Mojžíšem. Přál bych si být mladý a dožít se chvíle, kdy tě tvůj vlastní lid vyžene.“


Posel Boží صلى الله عليه و سلم se zeptal:

أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ ؟

Což oni mne vyženou?

Wereka přikývl a pravil: „Každý z mužů, kteří přišli s něčím podobným, jako ty, se vždy potýkal s nepřátelstvím. Pokud se toho dne ještě dožiji, pevně se za tebe postavím.“


Po několika dnech však Wereka zemřel. I Boží zjevení se tehdy na chvíli zastavilo.[1]

Muhammed Bázmúl vyvodil z tohoto hadísu následující poučení:

Hadís hovoří o začátku Zjevení, které bylo Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم sesláno v měsíci Ramadánu.


První zjevenou pasáží celého Koránu byla súra ‘Alek (česky Kapka přilnavá, 96. v pořadí).

Boží Zjevení zprostředkovával Prorokovi صلى الله عليه و سلم anděl Džibríl/Gabriel, mír s ním.


Hadís dosvědčuje pravdomluvnost Posla Božího صلى الله عليه و سلم ještě předtím, než byl vyslán celému lidstvu jako prorok a zvěstovatel nové víry. Chadídža mu řekla: „Při Alláhu, Alláh tě nikdy neponíží. Vždyť ty udržuješ svazky příbuzenství, pomáháš chudobným a nuzným nést jejich břímě, vždy velkodušně uctíš hosta a vždy přispěcháš na pomoc, abys podpořil kohokoli, komu bylo upřeno či ukráceno jeho právo!


Způsob, jakým přichází prorokům zjevení, byl dobře znám minimálně některým učeným z řad následovníků předešlých písem.


Existuje i podání od Džábira رضي الله عنه, že první zjevenou súrou byla súra al-Muddessir (čes. Rouchem přikrytý, 74. v pořadí). Toto podání je možno v souvislosti s uvedeným hadísem zkombinovat tak, že první súrou, která byla Prorokovi صلى الله عليه و سلم zjevena za účelem veřejné výzvy k Jedinosti Boží, víře a islámu a za účelem varování před modloslužebnictvím, nevírou a hříchem, byla právě súra al-Muddessir. Ještě před ní však byla zjevena súra ‘Alek, v níž bylo Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم oznámeno, že se stal Prorokem.


Člověk by se měl zajímat o Zjevení a pečlivě se věnovat jeho studiu, což je doloženo ‘Áišiným zájmem o to, jak vůbec zjevení začalo.[2]

A co se týče odkazů v předešlých písmech o posledním prorokovi, v biblické knize Izajáš lze dodnes číst:

I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“ (Iz 29:12).

_________________________________________________________

[1] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 3.

[2] Viz al-Arbe’úne hadísen fí ‘ilúmi l-Kur´án, str. 5 – 8.