Hierarchizace náboženství

Logo XXL

OTÁZKA: Jak se stavíte k hierarchizaci náboženství?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jak se stavíte k hierarchizaci náboženství?
ODPOVĚĎ:
Jedná-li se o hierarchii jak ji známe např. z katolicizmu, pak nemohu souhlasit s tím, že si skupinka jedinců monopolizuje výklad Písma na základě článků víry dohodnutých lidmi na koncilech. Podle islámu, jsem-li věřícím, jsem následovníkem Písma, ne toho, kdo jej vykládá. Při vynaložení dostatečného úsilí a dostačujících akademických i morálních kvalit má každý právo ve Zjevení objevovat a nalézat, bez toho, aby mu někdo bránil, nebo hrozil světskými, nebo duchovními sankcemi.
Pluralita názorů existovala v muslimské ummě od začátku a např. první pokus o ustavení jediné zákonné verze islámského práva, skončil nezdarem, když imám Málik odmítl, aby se jeho Muwatta‘ stal zákoníkem chalífátu s tím, že dle něj mohou být i jiné interpretace, které by pak byly zákonitě vyloučeny. Za toto odvážné stanovisko ve prospěch společnosti vícero názorů byl imám vládnoucí garniturou vězněn a mučen.
Na druhé straně musí existovat jistá profesní, akademická struktura, která napoví, je-li daný vykladač pro tento úkol dostatečně kvalifikovaný, či nikoli. Může to být jakýkoli důkaz výše jeho kvalit. Ještě více než sám vysokoškolský diplom třeba vedení starších učenců, majících své učitele, v ideálním případě v linii až k Božímu Poslu, mír a požehnání s ním, a oprávnění hovořit k dané věci přímo od nich. Aby bylo jasné, u koho dotyčný vykladač získal své vzdělání. Otázka je, jestli toto lze ještě nazývat hierarchizací.