Jak vnímat náboženský fundamentalizmus

Logo XXL

OTÁZKA: Jak vnímáte fundamentalismus, až už islámský nebo křesťanský?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jak vnímáte fundamentalismus, až už islámský nebo křesťanský?
ODPOVĚĎ:
Mám-li odpovědět na tuto otázku tak, jak je zadaná, pak na fundamentalizmu, který považuji za návrat k základu, k fundamentu, ke kořenům, k prapůvodnímu, nevidím nic špatného. Je to ozdravná a osvěžující tendence, která se čas od času objeví všude a v každé duchovní tradici, vždy v souvislosti s pocitem, že jsme sešli až příliš daleko z cesty, že současné chápání víry je neaktuální, vyčpělé a zkažené.
Jestli je tímto míněna agrese, pak musím rezolutně nesouhlasit, již z etických premis samotného Koránu. Nejde lidi násilím donutit ani k tomu, aby uvěřili, jsou-li nevěřící a ani k tomu, aby byli dobří a zbožní, jsou-li již věřící. Takto se jako na běžícím pásu vyrábějí pokrytci a to je kategorie lidí, kterou Bůh nejvíce nenávidí, a kteří budou na samém dnu pekla. V islámu je dobrý čin, který je vykonán pro zalíbení lidí a ne Boha vnímán jako skryté modloslužebnictví. Nevím o ničem, co se islámu příčí více, než modloslužebnictví.
Jestli je tím myšlena obliba rychlých, stručných a jednoduchých řešení, tj. toho, co se jinak označuje jako integrizmus, pak musím opět nesouhlasit. Integrizmus a jednoduchá řešení jsou urážkou lidského rozumu, toho daru, který nám dal Bůh, za který nás bude soudit a pro který jsme lidé a nikoli zvěř. Integrizmus není součástí islámské tradice a je odsouzen. Např. bílá a černá nit, o které se hovoří v Koránu v souvislosti se začátkem denního půstu v ramadánu, je obrazem začátku dne, kdy se za rozbřesku na obzoru objeví nitka světla. Pokud by si muslim vzal bílou a černou nit a začal se postit, až když je od sebe rozezná, začátek půstu by promeškal.