Hostina u příležitosti obřízky dítěte

Logo XXL

OTÁZKA: Je dovoleno uspořádat hostinu u příležitosti obřízky syna?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jehož Alláh vyslal jako milost pro všechny světy, jeho rodině, společníkům a souvěrcům až do Dne Zmrtvýchvstání.

OTÁZKA: Je dovoleno uspořádat hostinu u příležitosti obřízky syna?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jehož Alláh vyslal jako milost pro všechny světy, jeho rodině, společníkům a souvěrcům až do Dne Zmrtvýchvstání.

Názorem Kádí Ijjáda, imámů an-Newewího, Ibnu l-Kajjima a aš-Šewkáního je, že obvyklé hostiny, které se u příležitosti obřízky pořádají, jsou dovoleny, dokud jsou zamýšleny jako projev díkuvzdání a vděčnosti, tedy projev vyjádření poděkování za Boží dary a přízeň kterou Alláh dotyčnému poskytl. Také jde o podobu dobročinnosti, štědrosti a velkodušnosti. Vyjádřením takové velkodušnosti je potom i tzv. العذيرة al-‘azíra či الإعذار al-i’zár, tj. rozdávání jídla u příležitosti vykonání obřízky. [1]

Postojem Božího Posla صلَّى الله عليه وسلَّم, jeho společníků a jejich následovníků bylo, že je v základě povinností odpovědět na pozvání obecně na jakoukoli hostinu [2] (a tedy i na tuto).

A Alláh Nejvyšší ví nejlépe.

Odpovídal: šejch Abú ‘Abdilmu’izz Muhammed ‘Alí Firkús, Alžír.

Zdroj: Fí mešrú’íjeti welímeti l-chitán <http://ferkous.com/home/?q=fatwa-783>

Poznámka překladu: Povinnost reagovat na pozvání platí, dokud je hostina z povoleného jídla koupeného za legální finanční prostředky a na hostině nebude přítomna žádná zakázaná podoba zábavy. Pokud pozvanému brání v účasti objektivní a legitimní důvody a nikoli antipatie vůči tomu, kdo ho zve, nebude hříchem, pokud se mu slušně a citlivě omluví. A Alláh nikomu neukládá něco, co je nad jeho síly.

___________________________________________________________

[1] Tak uvádí Ibnu l-Asír v an-Nihája, 3/197.

[2] Viz Ibnu l-Kajjim v Tuhfetu l-mewlúd, str. 90; a aš-Šewkání v Nejlu l-awtár, 1/377.