'ídu l-adhá عيد الأضحى 'Ídu l-adhá / Kurban Bajram 1437 hidžry / 2016 kř. éry

Logo XXL

Všem muslimským čtenářům našeho portálu přejeme příjemné a požehnáné prožití Svátku oběti / عيد الأضحى ‘ídu l-adhá / kurban bajramu. 

 كل عام و انتم بخير ,تقبل الله منا و منكم

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

ŠŤASTNÝ A POŽEHNANÝ SVÁTEK

Všem muslimským čtenářům našeho portálu přejeme příjemné a požehnáné prožití Svátku oběti / عيد الأضحى ‘ídu l-adhá / kurban bajramu. 

 كل عام و انتم بخير ,تقبل الله منا و منكم

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

ŠŤASTNÝ A POŽEHNANÝ SVÁTEK

Džábir رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží ﷺ pravil: 

 الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم

Poutníci na hadždži a ‘umře jsou vyslanci Božími. On je pozval a oni odpověděli, žádali Ho a On jim to vyplnil.[1] 

____________________________________________

[1] Zaznamenal al-Bezzár v Musnedu, hadís č. 1153. Podporuje ho podání s dodatkem Bojovník na cestě Boží a poutník …” zaznamenané Ibn Mádžou v Sunenu, hadís č. 2893; Ibn Hibbán v Sahíhu, hadís č. 964; a at-Taberání v Mu’džemu l-kebíru, hadís č. 13556. Dalším podpůrným podáním je verze od Ibn Omara رضي الله عنهما s dodatkem „a když Ho poprosí o odpuštění, odpustí jim.” Jako hasan li ghajrihi ho na základě uvedených podpůrných podání doložil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 1820.