Imám as-Sawrí čte chalífův dopis

Logo XXL

Imám Sufján as-Sawrí natolik opovrhoval poklonkování vladařům, že, když jednou dostal dopis od tehdejšího chalífy Hárúna ar-Rašída, vsunul ruku do rukávu a takto, přes rukáv, písmo uchopil a řekl:
 
Bojím se, aby se moje ruka nedotkla toho, čeho se předtím dotkla ruka tyrana.
 

Imám Sufján as-Sawrí natolik opovrhoval poklonkování vladařům, že, když jednou dostal dopis od tehdejšího chalífy Hárúna ar-Rašída, vsunul ruku do rukávu a takto, přes rukáv, písmo uchopil a řekl:
 
Bojím se, aby se moje ruka nedotkla toho, čeho se předtím dotkla ruka tyrana.
 
Pak si přečetl dopis a napsal na něj ostrou odpověď, kde jej káral a nabádal, aby byl spravedlivější a odpovědnější při starosti o chudinu,sirotky i o ostatní závazky, které jsou mu, jakožto vladaři, pověřeny.