Jak nezískávat nauku a vědění

silhouette of child sitting behind tree during sunset

Naše vznešené náboženství je samo o sobě uceleným systémem, který uzákoňuje a reguluje vše, včetně správného postupu získávání nauky a vědomostí o něm samém.

V dnešní době však možno spatřovat dvě špatné a zcestné metody získávání vědomostí:

Tou první je samostudium některých lidí přímo z knih, bez jakéhokoli kontaktu s islámskými učenci. Tato metoda je bludem a sektářskou odchylkou od přímé cesty Boží. Díky ní sešlo mnoho lidí na zcestí a to jen proto, že nedovzdělaná osoba není schopna sama bez cizí pomoci pochopit to, co je psáno v knihách. Může to pochopit špatně či zkresleně. Důvodem toho je, že nebyl nikdo, kdo by dotyčnému pomohl to, co se píše v knize, správně chápat. Nikdo mu to nedovysvětlil.

Nadto, sám autor může následovat nějaké bludné učení či nemusí získat plné vzdělání či být naprosto fundovaný a zběhlý v tom, o čem píše. Díky tomu může být jeho dílo plné chyb a omylů z hlediska nauky. Nevědomý mladík pak začne číst takovou v mýlku uvádějící knihu a cokoli v ní najde, přijme za své.

Proto při získávání vědomostí o víře a hledání náboženské nauky nelze vždy zcela a plně spoléhat na napsané knihy, protože nikdo neručí, že také správně pochopíme to, co je v nich psáno. Dávní cháridžovci, ačkoli byli chytří a plní posvátné bázně, taktéž postupně nesešli z pravé cesty a nesvedli z ní také mnoho dalších, než leda kvůli tomu, že sami sebe odtrhli od islámských učenců a začali se spoléhat výhradně jen na své vlastní pochopení a pochopení těch, kteří se jim podobali. Začali čerpat znalosti od sebe navzájem a nakonec začali navzájem sami sobě škodit a svou škodu přenášet i na celou ummu. A to jen proto, že zpřetrhali své vazby na islámské učence a izolovali se od nich.

Proto vám radím, abyste se ve vlastním volném čase věnovali získávání prospěšných vědomostí a užitečné nauky z rukou skutečných islámských učenců. A radím vám držet se co nejdál od vzájemných argumentů a protiargumentů, od hádání se mezi sebou a mluvení o ostatních lidech, od pomlouvání a rozšiřování klevet, od kritizování, hanění a znevažování ostatních. Toto je dnes velmi rozšířené zlo, které způsobilo hluboké rozkoly v řadách mládeže islámské ummy do té míry, že se z ní stala znesvářená uskupení a názorové proudy, které se navzájem ostouzejí a jedni o druhých říkají velmi nepěkné věci.

A pak je tu i druhý nešvar v podobě lidí, kteří nemají na práci nic jiného, nežli hovořit o ostatních lidech – že ten a ten řekl to a to, že někdo další řekl ono apod. Co je vám do toho? Proč se staráte o to, co kdo říká? Vaším úkolem je získávat vědomosti a hledat nauku. Jedině tak budete potom moci spatřit a rozeznat, co je pravda a kde se nachází. Pokud však budete ostatní osočovat a nálepkovat za bludaře ještě předtím, než si věci nastudujete, pokud budete jen upozorňovat na to, že ten a ten říká to a to špatně, že někdo jiný se mýlí v tom a tom, že je třeba dávat si pozor na toho a na toho, potom nenásledujete to správné pochopení víry.

Vznešený Alláh přece praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.” (Hudžurát: 6)

Jak budete moci dokázat, kdo je hanebník a jak budete moci věci objasňovat, prošetřovat a nakonec potvrzovat, kromě pokud jste předtím důkladně nestudovali danou problematiku a nezískali dostatek vědomostí z užitečných nauk přímo od těch, kteří se těmto naukám věnují a ve svých oborech se proslavili?

Autor: Sálih al-Fewzán

Zdroj: Medžmú’u rasáilin da’awíjetin we menhedžíjetin, str. 302-303, redakčně upraveno

Překlad: Alí Větrovec

Poznámka překladu:

Vykládat jiným víru je posláním, které vyžaduje nezbytné kompetence, podobně jako poslání právního poradce nebo lékaře. Nikdo soudný se nenechá zastupovat v právních otázkách někým, kdo není studovaným právníkem, anebo se nenechá operovat někým, kdo není akreditovaným lékařem. Diletantizmus a falešná odbornost v právnickém či lékařském řemesle má v naší společnosti měřitelné následky v podobě sankcí a postihů. Nejinak tomu má být i v oborech islámských nauk.

Muslimové v naší zemi jsou povinni učit se o své víře, získávat vědomosti o svém náboženství a systematicky studovat islámské nauky u lidí a institucí k tomu kompetentních, nikoli samostudiem z populární či odborné literatury nebo článků. V dnešní době už má komunita přímo v ČR a SR k dispozici islámské učence – imámy a šejchy, kteří studovali islámské nauky na prestižních univerzitách v zahraničí, v zemích s muslimskou většinou a staletími tradice islámského vyššího vzdělávání.

Takoví lidé jsou mimo ČR a SR dosažitelní i online. Mnozí z nich působí také v blízkém zahraničí ve většinově nemuslimských zemích Evropy. Proto – tak či onak – naši muslimové nemohou v tomto ohledu nalézt žádnou výmluvu. Nejsou v takové nouzi, aby jim stačilo spokojit se s vlastním názorem či názorem samouka.

Nikdo mezi muslimy v ČR a SR nemá právo pasovat se do role vykladače víry a posuzovatele náboženských otázek, pakliže se mu nedostalo kompetence a pověření ze strany těchto autorit oboru a pokud není jejich znalost garantována vyššími vzdělávacími institucemi specializovanými na islámskou nauku. Takové existují jen v zemích s muslimskou většinou a se staletou tradicí výuky islámských nauk.

Nejlepší je nalézt takového morálně bezúhonného učitele, který ve svém studiu postupoval konzervativní metodou posloupnosti a studoval či studuje klasické texty příslušných islámských nauk u garantovaných učitelů. Pokud je či byl navíc studentem islámské vysoké školy, tím lépe. Jde o pověření a garanci, ne vždy nutně o diplom, který ne vždy takovou garanci poskytuje sám o sobě.

Šejch Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í pravil:

Kolik jen je všemožných držitelů doktorátů z islámské právní vědy, kteří však žádnou otázku nechápou. Kolik jen existuje držitelů doktorátu z hadísů, kteří nejsou s to pochopit jediný výrok. Takové certifikáty daly mnoha lidem oprávnění zastávat nějaké pozice, které si nezaslouží zastávat. Jak ti pomůže titul doktora, pokud jsi ignorantem ve věcech Božího Zákona?1

  1. Viz al-Machradž mine l-fiten, str. 192.