Jak se staví islám k jiným dimenzím, minulým životům a reinkarnaci?

Logo XXL

Vezmeme-li v úvahu nepoznatelné, svět andělů, džinů, šejtánů apod., jiné světy a dimenze samozřejme existují. 

Vezmeme-li v úvahu nepoznatelné, svět andělů, džinů, šejtánů apod., jiné světy a dimenze samozřejme existují. 

Co se minulých životů týče, nejde o nic jiného než o věc psychiky, placeba a autosugesce. Občas s využitím praktik magie a práce s bytostmi z jiných světů – s džiny a šejtány. To v sobě ovšem obsahuje spoluúčast nevyzpytatelných vlivů a předpoklad znalosti o nepoznatelném. To je lží a zasahováním do Božího vědení, kterým nedisponuje nikdo jiný než On. Je to rovněž prakticky nerealizovatelné a takové teorie staví na vodě.

"Peklo" může být už v tomto životě, jenže ho nelze ztotožňovat s džehennemským ohněm po Soudném dni. Existuje mnoho míst, kde může být člověk očištěn od hříchu, jako tento život, hrob, shromáždění, těžkosti Dne Soudu, atd. až do posledního takového místa, Sirátu – mostu, přes který přejdou jen bohabojní.

Každý člověk je konfrontován se světem nepoznatelna a s jeho obyvateli. Každý člověk má kolem sebe džiny a šejtány. Tito džinové a šejtáni se dožívají vyššího věku než lidé a proto mohou být svázáni s nějakým člověkem před námi – a odtud nám vsugerovat, že jsme před svým narozením prožili ještě nějaký jeden nebo více minulých životů. Stejně tak mohou žít i dlouho po nás a pak kontaktovat naše potomky a tito mohou nabýt přesvědčení, že hovoří s naším duchem – tak vzniká fenomén tzv. vyvolávání duchů.

Jinak pokud by byly minulé životy realitou a pokud by člověk byl trestán za své chyby v minulém životě těžkostmi v životě nynějším, pak se ztrácí motivace pomáhat svým bližním v nouzi – proč to potom dělat, vždyť se jedná o lidi, kteří se kdysi provinili nečím hrozným a je v jejich zájmu ponechat je aby prošli "očistcem" na tomto světě a pak se mohli narodit do lepšího života. Proč bychom tedy pak měli pomáhat slabým, chudým, nemocným a sirotkům? A to po nás přece Bůh chce, abychom pomáhali druhým. A pokud by bylo skutečností vzkříšení a soud v Den Poslední, jako kdo bychom byli oživeni? Jako kdo bychom byli souzeni? A vzkříšení je skutečnost, poslední soud je skutečnost. Je z pilířů víry a kdokoli je popírá, nemůže být muslimem.

Existuje mnoho cest, kterými šejtán útočí na mysli lidí a snaží se je zavést na scestí pochybnostmi a pověrami, které se nezakládají na skutečnosti. Útočistěm je Kniha Boží a následování Jeho Posla, mír a požehnání s ním. Je důležité být skálopevně přesvědčen, že neexistuje nikdo, kdo má znalost o nepoznatelném, kromě Boha. Kdokoliv si nárokuje vědět něco z nepoznatelného – budoucnost, datum své smrti apod. je lhář. Podle vyprávění matky věřících Áiše, nechť je s ní Bůh spokojen, to neznal ani sám Prorok, mír a požehnání s ním, nejlepší bytost ze všech stvořených tvorů.
A Bůh ví nejlépe.

 

Alí Větrovec