Co je nezbytné pro přijetí islámu?

person reading book on brown textile

Pro přijetí islámu je nezbytná víra v Jediného Boha a v poselství Muhammedovo, mír a požehnání s ním, vyjádřená slovy ašhadu an lá iláhe illá Lláh we ašhadu anne Muhammeden rasúlu lláh, tj. vyznávám, že není božstva kromě Boha a vyznávám, že Muhammed je prorok. tzv. šeháda.
Pro to, aby jste se stal muslimem, musí být pevně ve vašem srdci. Islám je totiž především o osobním vztahu mezi človekem a jeho Stvořitelem.

Pro přijetí islámu je nezbytná víra v Jediného Boha a v poselství Muhammedovo, mír a požehnání s ním, vyjádřená slovy ašhadu an lá iláhe illá Lláh we ašhadu anne Muhammeden rasúlu lláh, tj. vyznávám, že není božstva kromě Boha a vyznávám, že Muhammed je prorok. tzv. šeháda.
Pro to, aby jste se stal muslimem, musí být pevně ve vašem srdci. Islám je totiž především o osobním vztahu mezi človekem a jeho Stvořitelem.
Kvůli přijetí do muslimské komunity často pronáší noví konvertité tato slova před dvěma muslimskými svědky, ale to není bezpodmínečně nutné. Je tomu tak proto, že od náboženské denominance se mohou odvíjet určité další věci v islámském právu veřejné sféry, ale tyto samy o sobě mnohdy vyžadují přítomnost těchto svědků.
Též se doporučuje koupel po vyřčení šehády a podle některých názorů jde dokonce o povinnost.
A Bůh je Nejznalejší.
Alí Větrovec