Jak se vyjadřovat k současné situaci muslimského světa a komunit muslimů v zahraničí?

Logo XXL

OTÁZKA: Jak se mám vyjádřit k současné situaci muslimského světa. Z médií se dozvídáme spíše jen negativní postoje vůči Islámu.
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jak se mám vyjádřit k současné situaci muslimského světa. Z médií se dozvídáme spíše jen negativní postoje vůči Islámu.
ODPOVĚĎ:
Události v muslimském světě i v muslimských diasporách je nutno interpretovat v jejich vlastním kontextu, podle situace a optikou pramenů islámu – tedy Koránu, Prorokova učení – tj. Sunny a jejich pochopení Prorokovými صلى الله عليه و سلمspolečníky, budiž s nimi Alláh spokojen.
Je nutno zde mít na paměti čtyři věci:
1. i když si někdo říká muslim, ne vždy jedná v souladu s tím, co islám hlásá. I muslim je jen člověk a není prost hříchu a možnosti chybovat. Každý jeho čin musí být souzen podle islámu a nikoli, aby byl islám souzen činy muslima.
2. Ne vždy máme dostatek informací o nějaké události v muslimském světě nebo jinde, abychom mohli plně zhodnotit, oč se jedná. Proto je nemoudré vynášet unáhlené závěry bez podrobného sledování a studování dané věci.
3. existují jedinci jak mezi muslimy, tak mezi nemuslimy, kterým z různých důvodů vyhovuje konfliktní vnímání světa a proto jej podporují i za cenu lži a dezinformace. Ne vše, co vnímáme jako konflikt, konfliktem je a musí být. A ne vše, co konfliktem je, jím také musí zůstat. Drtivá většina muslimů i nemuslimů chce jen v klidu žít svůj život.
4. Islámský svět, jehož kultura kdysi ve středověku převyšovala evropskou, se vlastní vinou propadl do hlubin chaosu, nevzdělanosti a chudoby, byl pleněn nepřátely ze všech stran, rozvrácen, kolonizován a okrádán o své bohatství. Nyní se začíná probouzet, sílit a vracet ke svým kořenům, aby se znovu stal významným ve světě. Existují však určité zájmové skupiny, kterým se toto muslimské obrození nelíbí, neboť se obávají potenciální ztráty bohatství a moci, kterou v současnosti mají.