Barvení vlasů

Logo XXL
OTÁZKA: Je barvení vlasů obyčejnými barvami, které jsou k dostání v obchodech, povoleno, nebo zakázáno?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír  s posledním z Proroků, s Muhammedem صلى الله عليه و سلم.

OTÁZKA: Je barvení vlasů obyčejnými barvami, které jsou k dostání v obchodech, povoleno, nebo zakázáno?
 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír  s posledním z Proroků, s Muhammedem صلى الله عليه و سلم.
Na tuto otázku odpověděla Stálá komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie následovně:
“Barvení vlasů je dovoleno, kromě barvení na černo. Rovněž je dovoleno používat různých kosmetických přípravků péče o vlasy. Tento předpis se vztahuje jak na muže, tak i na ženy, za podmínky, že preparát je složen z čistých látek, neškodných pro vlasy a zdraví celkově. Barvit si vlasy na černo není dovoleno, kvůli hadísu Božího Posla صلى الله عليه و سلم: „Obarvěte tomuto starci vlasy, jen se vystříhejte barvě černé.
A Alláh zná nejlépe.
 
Odpovídal: Suad Drpljanin, Šarí‘atská univerzita v Medíně.
 
OTÁZKA: Je ženě dovoleno obarvit jen jednu část hlavy, nebo jen několik pramínků vlasů? Alláh vás odměň!
 
ODPOVĚĎ:
 
Nevadí, pokud si žena obarví vlasy, nebo jen určitou část vlasů, protože v šarí’atských textech neexistuje nic, co by takový čin zakazovalo.
 
Při barvení vlasů je však třeba dbát na tři následující věci:
  1. Barva nesmí bránit přístupu vody do vlasů, v opačném případě by potírání hlavy při abdestu nebylo správné.
  2. Vyhýbat se způsobu barvení, který je specifický ženám nevěřícím, nebo zkaženým, těžkým hříšnicím.
  3. Vyhýbat se černé barvě, protože ta je zakázána jasnými hadísy. Ibn ‘Abbás vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Před koncem světa budou existovat lidé barvící si vlasy na černo. Tito ani neucítí vůni ráje.[1] Abú Kuháfa přišel v den osvobození Mekky a jeho hlava a brada byla jako bílé kvítí. Když to Prorok صلى الله عليه و سلم  uviděl, pravil: „Změňte to, ale vyhněte se černé barvě.[2]
 A Alláh je nejznalejší.
 
Odpovídal mgr. Semir Imamović

 


[1] Zaznamenali Abú Dawúd a al-Hákim s dobrým řetězcem tradentů. Viz Fethu l-Bárí, 6/499.
[2] Zaznamenali an-Nesáí a Abú Dawúd s autentickým řetězcem vypravěčů.