Jaké učence nutno následovat

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky učenců, kteří by měli být následováni?

 OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky učenců, kteří by měli být následováni?

ODPOVĚĎ:
 
Učenci, kteří by měli být následováni, se především vyznačují tím, že jsou lidmi znalosti o Alláhu, kteří studují Knihu Boží a Sunnu jeho Posla صلى الله عليه و سلم . Navazují na ty, kteří jsou známi svou přínosnou znalostí a tvrdou prací, a čerpají od nich. Nelze následovat učence, který se nechová v souladu se svou znalostí a nelze následovat nevědomého ignoranta, který je znalosti zcela prost. A v žádném případě nelze následovat někoho, kdo v sobě spojuje obě tyto charakteristiky.
 
Ohledně těch, kteří by měli být následováni, v této zemi (tj. KSA) je k dispozici mnoho nahrávek, které lze koupit, chvála Alláhu, a jsou také lidem známy. Není nikdo, koho by míjely, ať už na poušti, nebo ve městě, ať už dospělého, nebo dítě. Tito učenci byli zaneprázdněni službou ummě vydáváním fetáwá a přednášením. Jsou známi pro svou znalost, svou zbožnost a svou oddanost Alláhu.
 
V čele těchto učenců stojí šejch Abdul’azíz ibn Báz, nechť je mu Alláh milostiv, neboť byl mužem, jemuž Alláh požehnal jasnou znalostí a dobrou prací na výzvě k Alláhu, též upřímností a čestností, což není skryto nikomu. Všechna chvála Alláhu, jeho práce přinášejí mnoho dobra, ať už psané, nebo na nahrávkách, či se jednalo o jeho přímé přednášky.
 
Poté jsou zde také učenci vydávající fetwy pro program Núr ‘alá d-Darb. Jsou autory mnoha kvalitních fetáwá, rad apod., jako ctění bratři starší soudci – lidé neodkazují na žádné fetwy ohledně krve, majetku a cti, kromě znalosti právě od nich.
 
Tito se zajisté vynasnažili na poli Da’wy a odmítli ty, kteří vědomě či nevědomě hledali odchylky z přímé cesty. Mají zkušenosti a dovednosti analyzovat a rozlišit dobré od špatného. Jejich nahrávky a přednášky mohou být šířeny, protože obsahují pro muslimy užitek.[1]
 
V odpovědi na podobnou otázku šejch al-Fewzán odpověděl:
 
Výzva k Alláhu, přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného, stejně jako rada muslimům, je nezbytností, jenže v tomto úkolu nevyniká jen tak někdo. Těchto zodpovědností se nesmí zhostit nikdo, krom lidí nauky a těch, kteří disponují správným pochopením víry, protože jde o velmi důležité záležitosti. Proto se nesmí opovážit nést toto břímě nikdo, kromě těch, kteří jsou k tomu kvalifikovaní.
 
Dilema dneška je, že dveře k da’wa – islámské osvětě, byly doširoka otevřeny, takže do nich vchází kdokoli a nazývá své aktivity islámskou osvětou, i když sám může být nevědomým a nepracuje pro islámskou osvětu efektivně. Pak šíří více zkaženosti, než jí odstraňuje.
 
Možná je nadšencem a postupuje spěchem a bezohledně, takže se z jeho činů rodí více zla, než je schopen sám léčit a které sám zamýšlel napravovat. Možná ti, kteří se identifikují s islámskou osvětou trpí tužbami, které si přejí naplnit a realizovat, do té míry, že šíří mezi mladými lidmi zmatek, ve jménu islámské osvěty a ochrany víry, ale jejich úmysly jsou ve skutečnosti opačné, jako zbloudit mládež, oddělit je od džemá’a a těch, kteří nad nimi mají autoritu včetně jejich učenců. Patrně přicházejí k mládeži ve jménu islámské osvěty a dobré rady, podobně jako pokrytci této ummy, nebo kdokoli odívá zlo do hávu dobra a pouští je mezi lidi.
 
Jako příklad uveďme tzv. mesdžid ad-dirár. Postavili mešitu, což je navenek bezpochyby dobrý čin. Pozvali lidi, aby v ní vykonávali modlitby, to je také povzbuzení lidí k dobru, ale Alláh vyjevil úmysly těch, kteří tuto mešitu postavili – chtěli zasít rozkol do řad muslimů a zmenit status mešity al-Kubá, což byla první mešita, vybudovaná na zbožnosti. Alláh zjevil ve verších:
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
A ti, kdo si zřídili mešitu ze vzdoru a z nevěry a pro rozkol mezi věřícími a jako nástrahu,jsou ti, kdo vedli válku proti Bohu a Jeho poslu již dříve; a oni věru přísahají: „My chtěli jsme jen to nejlepší!“ Však Bůh je svědkem, že jsou vskutku lháři. Nikdy v ní nekonej modlitbu ! Mešita založená od prvního dne na bohabojnosti je k tomu, aby ses v ní modlil, věru vhodnější, a jsou v ní muži, kteří milují očišťování a také Bůh miluje ty, kdož se očišťují. (Tewba:107-108)
Tento příběh nám ukazuje, že ne vše, co se na první pohled zdá dobrým a upřímným, musí být nutně ryzí, možná je v tom někde ukryto něco, co prvnímu pohledu zcela protiřečí.
 
Ti, kteří se dnes připisují islámské osvětě, zahrnují také ty jedince, kteří vyhledávají odchylky mezi mládeží a otáčejí lid pryč od pravé víry, štěpí řady muslimů a vytrvávají v rozkolu. A Alláh nás před takovými lidmi varoval:
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ
Kdyby byli vytáhli s vámi, byli by jen rozmnožili vaše potíže a byli by zaseli mezi vámi nesvár, snažíce se vás svést k neposlušnosti. A jsou mezi vámi někteří, kdož horlivě jim naslouchají, avšak Bůh dobře zná nespravedlivé. (Tewba:47)
Poučení netkví v tom, co na první pohled vidíme, ale ve skutečnostech a faktech.
 
Ti, kteří se připisují islámské osvětě, mohou být prověřeni následujícím:
Kde a u koho studovali? Odkud brali svou znalost? Kde byli vychováni?
Jaké jsou články víry, které uznávají? Jak jejich práce ovlivňuje lidi? Čeho dosáhli z dobra?
Žádá se také prověřit jejich zázemí ještě předtím, než je jejich vnější projev přijat. A to je dnes velmi důležité.
Posel Boží صلى الله عليه و سلم  popsal lidi rozkolu (arab. ahlu l-fitna) jako lidi z našich řad, mluvící našim jazykem. A když byl tázán na rozvrat sám, odpověděl: „Vyzyvatelé k branám Ohně, kdokoli uposlechne jejich výzvy, bude jimi uvržen v Oheň.“[2] Všimněte si, že je nazval du’át, tj. vyzyvately. Proto musíme být maximálně opatrní a nenásledovat jako ovce kohokoli, kdo vyskočí a kohokoli, kdo řekne: „Vyzývám k Alláhu a toto je skupina, která vyzývá k Alláhu!“
 
Nicméně, je požadováno brát v potaz aktuální stav a je nutno řádně prověřit zázemí těchto jedinců a skupin, protože „da’wetu ilá ´lláh“ – výzva k Alláhu, byla omezena na „da’wetu ilá ´s-sebíli ´lláh“ – výzvu k cestě Boží. Alláh pravil:
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Rci: „Toto je cesta má. Volám vás k Bohu viditelným důkazem, já i ti, kdož mne následují. Sláva Bohu, že nejsem jedním z modloslužebníků!“ (Júsuf:108)
To naznačuje, že budou i lidé, vyzývající i k něčemu jinému, nežli k Alláhu…
Šejch Muhammed ibn ‘Abdulwehháb řekl o tomto verši: „Znamená ichlás (tj. upřímnost), protože zde jsou i takoví, kteří vyzývají lidi na svou cestu a nevyzývají lidi k Alláhu.
 
Odpovídal: šejch Sálih ibn Fewzán al-Fewzán
Zdroj: al-Munteká, ot. 48, str. 53-54. K dispozici na www.qsep.com


[1] Viz al-Munteká, ot. č. 47, str. 52-53.
[2] Sahíhu l-Buchárí.