Vztah mezi učenci a mládeží

Logo XXL

 OTÁZKA: Můžete prosím vysvětlit, jaký by měl být vztah mezi mládeží a učenci a jak by měl být postaven, neboť nacházíme některé takové, kteří zavrhují naše učence a vybírají si „vyzyvatele“ (arab. du‘át)[1]. 

 OTÁZKA: Můžete prosím vysvětlit, jaký by měl být vztah mezi mládeží a učenci a jak by měl být postaven, neboť nacházíme některé takové, kteří zavrhují naše učence a vybírají si „vyzyvatele“ (arab. du‘át)[1]. 

ODPOVĚĎ:
 
To představuje vážné nebezpečí. Pokud se prohlubuje propast mezi učenci a mládeží, pak se na místo této vazby dere největší ze všech nebezpečí, protože pokud se mládež odcizí svým učencům, potom nad ní převezmou kontrolu svůdci ke zlu a odchýlí je od pravdy, jako se vlk vždy nejdříve snaží oddělit ovci od ovčáka, aby ji oklamal. A Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Věru vlk strhne osamocenou ovci.“ Proto kdokoli opustí naše společenství, naši džemá’a a náš menhedž, toho strhne vlk, zde svůdci ke zlu. Proto musí být muslimové jedna ruka se svými učenci.
 
(A snaží-li se někdo vytvořit mezi námi propast), pak říkám, že naši učenci jsou nám známí, my jim věříme, víme, kde byli vzděláni a víme též, odkud čerpali svou znalost oni, kým byli odkojeni. Jsou známi pro svou víru, své náboženství, zatímco ostatní, nechceme je vinit, ale říkáme, že jednoduše nevíme, kde svou znalost získali, nevíme, kde byli vzděláni, ani jaká je úroveň jejich znalosti, ani jaké jsou jejich záměry a cíle. A zde se zastavím. Nechceme nikoho ani obviňovat, ani mu unáhleně svěřovat důvěru beze znalosti o něm.
 
Metodologii přijímání hadísů od osob znáte. Je-li tradentem hadísu neznámá osoba (arab, medžhúl), jeho stav je tudíž neznámý a nemůžeme od něj předávat žádná podání. Nemůžeme přece vytvářet zmatek vložením důvěry v někoho, o kom nic nevíme. Nelze prohlašovat o lidech, že jsou důvěryhodní, bez ohledu na to, známe-li je. Toto je náboženství a náboženství musí být přebíráno jedině od těch, kteří jsou důvěryhodní, kteří jsou jistí a kteří disponují znalostmi. Kteří tyto znalosti dobře chápou. A učenci z této země (tj. Saúdská Arábie) takoví, podle našich nejlepších informací, jsou. Jsou, pokud víme, jedni z nejlepších učenců na světě.  Nikdy neselhali v tom, aby nás vedli, aby nás nabádali k nejlepšímu. Proč bychom se jich tedy měli zříci a proč bychom měli začít čerpat svou znalost a správné vedení od jiných? To by bylo velmi špatně.
 
Odpovídal: šejch Sálih ibn Fewzán al-Fewzán
Zdroj: al-Munteká, ot. 526 a 535. K dispozici na www.qsep.com


[1] Tj. zde všemožné společenské aktivisty „islámského“ a ne nutně vždy islámského ražení.