Je možné dát zekát nevěřícímu

Logo XXL

OTÁZKA: Je možné dát zekát (i zekátu l-fitr) i nevěřícím?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Je možné dát zekát (i zekátu l-fitr) i nevěřícím?
ODPOVĚĎ:
Zakát jako povinný milodar je určen jen vybraným kategoriím lidí, pouze muslimům, výslovně vzpomenutým Koránem a Sunnou – chudákům, nebo lidem v těžkosti, sirotkům, otrokům na vykoupení, lidem, kteří upadli do dluhu ne vlastní vinou, pocestným, aktivním v islámské osvětě, nebo příjemcům zekátu, atd.Fikh přesně rozpracovává jednotlivé kategorie příjemců zekátu. Rozhodující je v této otázce koránský verš:
Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.(Tewba:60)
Toto platí také pro zekátu l-fitr, který je rozdáván u příležitosti svátku přerušení půstu. Je určen muslimům, kteří ten den slaví, aby sami pocítili sváteční veselí, nikoli těm, kteří tento svátek neslaví vůbec.
Islám přikazuje dobročinnost i vůči nemuslimům a pro ty je určena sadaka, tj. nepovinný milodar, ve shodě se slovy Božími:
Není povinností tvou, abys je vedl, ale Bůh vede toho, koho chce. To, co rozdáváte dobrého, je ve prospěch vás samých, avšak vydávejte jen z touhy popatřit na tvář Boží. A to, co vydáte dobrého, bude vám plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno. (Bekara:272)
A Alláh ví nejlépe.