Přímluva Koránu a půstu

Logo XXL

OTÁZKA: Jak třeba chápat přímluvu Koránu a půstu, která je vzpomínána v Sunně?
ODPOVĚĎ: 
Přímluvu Koránu a půstu, která je zmíněna v hadísech Božího Posla typu: 
Recitujte Korán, protože v Den Zmrtvýchvstání přijde a bude se přimlouvat za své lidi!“ 

OTÁZKA: Jak třeba chápat přímluvu Koránu a půstu, která je vzpomínána v Sunně?
ODPOVĚĎ: 
Přímluvu Koránu a půstu, která je zmíněna v hadísech Božího Posla typu: 
Recitujte Korán, protože v Den Zmrtvýchvstání přijde a bude se přimlouvat za své lidi!“ 

nebo:
 
Korán přijde v Den zmrtvýchvstání (a přimluví se u Alláha za toho, kdo ho recitoval) a řekne: ‚Pane, pocti ho‘ a ten člověk dostane korunu pocty. Poté Korán řekne: ‚Pane, přidej mu,‘ a bude oděn do obleku pocty. Korán pak řekne: ‚Pane, buď s ním spokojený,‘ a Alláh s ním bude spokojený. A pak mu bude řečeno: ‚Recituj a stoupej a bude ti přidáno každým veršem dobrý skutek!‘“ 
 
je třeba pochopit tak, že se jedná o věci z nepoznatelného, z událostí Soudného Dne. Máme o nich jen tolik znalosti, kolik jí nám Alláh Vznešený dal, přičemž tuto znalost čerpáme výhradně z Koránu a Sunny, v souladě s pochopením prvních, správně vedených generací muslimů. Je třeba přijmout je, uvěřit v ně a nevysvětlovat je, všechny jsou od našeho Pána, vyřčeny Božím Poslem, mír a požehnání s ním, Důvěryhodný, Pravdymilovný a Spolehlivý, kterého Alláh uchránil před hříchem a který věrně splnil svůj vznešený úkol přinést Boží poselství všem stvořením, lidem i džinům.
Nutné je mít na paměti také fakt, že přímluva u Alláha se odehrává výhradně s Jeho dovolením, tj. nemůže překročit Jeho rozhodnutí absolutně v ničem, a je platná jen v souladu s Jeho vůlí a jen pro toho, nad kým to On umožní, jak praví Verš Stolce (ve významu):
Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. (Bekara:255) 
 
A Alláh ví nejlépe.