Je zelená barva islámu?

Logo XXL

 OTÁZKA: Je zelená barvou islámu? Proč tomu tak je?
ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Je zelená barvou islámu? Proč tomu tak je?
ODPOVĚĎ:
Islám nemá za symbol žádnou specifickou barvu, ani specifický znak, který by byl potvrzen Koránem, sunnou, nebo idžmá’em. Zelená tedy a priori není barvou islámu, jen se vžila pro některé muslimské státní celky a říše v průběhu historie. Nejmladším a nám nejbližším byla Osmanská říše, jejíž symbolem byly mimo jiného také zelené praporce. Možná proto je v krajích sousedících, nebo patřících pod bývalou Osmanskou říši zelená takto vnímána. A Alláh ví nejlépe.