Nejlepší český překlad Koránu

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaký je nejlepší český překlad Koránu?
ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Jaký je nejlepší český překlad Koránu?
ODPOVĚĎ:
V současnosti existují čtyři české překlady Koránu. Tři z nich jsou překlady orientalistů a jeden je překladem sekty ahmedíjja. Z tohoto důvodu a také proto, že nevychází přímo z arabštiny, ale z anglického překladu (tj, jde o překlad překladu) je tato práce zcela nevyhovující. Překlad z dílny samotných muslimů pro muslimy není v současnosti ještě zrealizován.
Nejběžnějším překladem u nás je překlad I. A. Hrbka (1972), který je tradičně používán i česky hovořícími muslimy, zřídka je k sehnání i překlad A.R. Nykla (1938). Každý z nich je však lepší v jiném ohledu, Nyklův je lepší z hlediska přesnosti výraziva a Hrbkův z literárního hlediska a z hlediska srozumitelnosti.
Upozorňujeme, že nestvořeným slovem Božím je pouze Korán v arabském originále, jakýkoli překlad je jen relativním přiblížením, výkladem významu koránských veršů.