Nepovinné modlitby v islámu

Logo XXL

 OTÁZKA: Zná islám i jiné modlitby, nežli pět denních povinných modliteb? 
ODPOVĚĎ:
Islám zná mimo obvyklých pěti povinných modliteb, které jsou povinností každému jednotlivému muslimovi, celou škálu dalších, nepovinných. Jsou to:

 OTÁZKA: Zná islám i jiné modlitby, nežli pět denních povinných modliteb? 
ODPOVĚĎ:
Islám zná mimo obvyklých pěti povinných modliteb, které jsou povinností každému jednotlivému muslimovi, celou škálu dalších, nepovinných. Jsou to:
a) nepovinné modlitby svým časem související s modlitbami povinnými, modlí se před, nebo po jejich vykonání.
b) nepovinné modlitby mající svůj stanovený čas, ale specifický, který s časem povinných modliteb nesouvisí. Např. modlitby sváteční, nepovinné modlitby dopoledne, v noci před úsvitem atd.
c) nepovinné modlitby závisející na situaci, jako při zatmění slunce nebo měsíce, modlitby k rozhodnutí, modlitby po příchodu do mešity a mnohé další.
Mimo to stojí modlitba pohřební, která je ovšem povinná pro komunitu jako celek, nikoli však pro každého jednotlivce.