Nejtolerantnější mezheb

Logo XXL

 OTÁZKA: Která ze čtyřech dodnes uznávanných sunnitských právních škol je "nejtolerantnější?"

ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Která ze čtyřech dodnes uznávanných sunnitských právních škol je "nejtolerantnější?"

ODPOVĚĎ:

Dodnes jsou aplikována šarí’atsko právní řešení čtyř škol islámsko-právní vědy (tzv. mezhebů): hanefíja, málikíja šáfi’íja a hanbelíja. Samy právní školy jsou souhrnem řešení na sumu otázek, oři jejichž řešení používají každý svou metodiku, vlastní myšlenkovou cestu a osobitý "způsob uchopení" zdrojových textů šarí’y, Takže už svým principem se jejich "tolerance" se může lišit od otázky k otázce. Na tuto otázku tedy nelze odpovědět jednotně. Záleží, co máme na mysli tou tolerancí.

Pakliže pohlédneme ke specifikům metodologie jednotlivých mezhebů, shledáme, že např. hanefíjci kladou důraz na analogii a na princip preference vhodnějšího z možných názorů, což činí jejich mezheb velmi plastickým. Jejich mezheb je dodnes nejrozšířenější. Druhý nejrozšířenější mezheb, málikovský, má ze všech nejvíce nástrojů k vyvozování předpisů, které ochotně používá v různých situacích. Třetí nejrozšířenější mezheb zásadně omezuje počet zdrojů a zapojuje analogické myšlení prvního, čímž se stává velmi praktickým. Poslední, hanbelovský mezheb, lpí na nejdůslednějším dodržování sunny, v nejširším možném rozsahu a upřednostňuje nad analogií i hadísy, které nejsou 100% autentické.

Ať nám Alláh pomůže najít ta nejsprávnější nařízení, nejbližší zřejmému předpisu Koránu a Sunny, i jejich duchu a zároveň splnitelná v podmínkách doby a místa. Ámín.