Jedenáct rad imáma as-Sewrího

Logo XXL

Imám Sufján as-Sewrí (žil v letech 97-161 hidžry) svému učedníkovi ‘Alímu ibn Hasanu as-Sulemímu poskytl těchto jedenáct rad:

Nehovoř mnoho a toto učiní tvé srdce měkkým.

Mnoho mlč a toto ti pomůže zachovat si pokoru a skromnost.

Nenechej se pohltit záležitostmi tohoto vezdejšího světa.

Nebuď plný závistivosti – díky tomu vše velmi rychle pochopíš.


Imám Sufján as-Sewrí (žil v letech 97-161 hidžry) svému učedníkovi ‘Alímu ibn Hasanu as-Sulemímu poskytl těchto jedenáct rad:

Nehovoř mnoho a toto učiní tvé srdce měkkým.

Mnoho mlč a toto ti pomůže zachovat si pokoru a skromnost.

Nenechej se pohltit záležitostmi tohoto vezdejšího světa.

Nebuď plný závistivosti – díky tomu vše velmi rychle pochopíš.

Nebuď pomlouvačný, takto i sám sebe uchráníš před jazyky lidí.

Buď milosrdný a i lidé pak začnou milovat tebe.

Buď šťasten s tím, co máš a čeho se ti dostalo ze živobytí. Tak se i ty staneš boháčem.

Spoléhej se ve všem na Alláha a vlož veškerou svou důvěru do Něj. Tak se i ty staneš silným.

Nebojuj s jinými lidmi o to, co se týká tohoto vezdejšího světa, díky tomu budeš milován Alláhem, ba dokonce i milován lidmi na zemi.

Buď skromný a tím dosáhneš dokonalosti skutků spravedlivých.

A pracuj na svém dobrém zdraví, za což ti i Alláh shůry tvé dobré zdraví zachová.” 

Zdroj: imám Abú Nu’ajm al-Isfahání v Hiljetu l-awlijá´, 8/82.