Kam vede džihád bez znalosti?

Logo XXL

Já taktéž upozorňuji na ty, kteří odstrašují lidi od toho, aby porozuměli Božímu náboženství a memorovali hadísy a islámsko-právní texty. Oni tak činí argumentujíce tím, že se nacházíme v čase boje proti nevěřícím a proto, jako výsledek, je třeba se koncentrovat na džihád.

Já taktéž upozorňuji na ty, kteří odstrašují lidi od toho, aby porozuměli Božímu náboženství a memorovali hadísy a islámsko-právní texty. Oni tak činí argumentujíce tím, že se nacházíme v čase boje proti nevěřícím a proto, jako výsledek, je třeba se koncentrovat na džihád.
Zajisté džihád náleží do islámu. Vzpomenut je v Knize Boží i Sunně Jeho Posla صلى الله عليه و سلم . Ale i džihád má své principy.
Džihád se odvíjí, když jsou muslimové dostatečně silní setkat se se svým nepřítelem tváří v tvář.
Džihád se odehrává s vladařem. To vzpomínají Ahlu s-Sunna ve svých knihách, které se týkají víry: ”Džihád se odehrává s vladaři, zbožnými, jakož i hříšnými.
Džihád se odvíjí poté, co rodiče bojovníka dají svůj souhlas a podle dalších principů a pravidel, které se džihádu týkají.
Znamená to tedy, že je potřeba obrátit se k islámským studiím? Není pochyb o tom, že hledání znalosti a jeho šíření náleží k největšímu druhu džihádu kvůli Alláhu. Jak bychom mohli jít bojovat, aniž bychom tomu porozuměli a znali pravidla tohoto?
Když takoví lidé vyhlásili džihád a vyšli bojovat bez znalosti o Knize Boží a Sunně Jeho Posla صلى الله عليه و سلم, stejně jako mnoha výroků učenců o džihádu v knihách islámské právní vědy, dělo se to, co se dělo. Jejich neznalost je dovedla k tomu, že začali prohlašovat ty muslimy, kteří nejsou s nimi a nesdílí jejich názor, za nevěřící.
Začali považovat muslimské země a řekli, že bez výjimky všichni muslimští vládcové jsou nevěřící. Odešli tak daleko, že vyhlásili válku i zemi dvou Svatých míst, která se již dlouho předtím snažila vládnout dle Boží Knihy a Sunny Jeho Posla صلى الله عليه و سلم. To proto, že vyšli bojovat bez znalosti a porozumění. Ve výsledku upadli do toho, co popsal šejch Sálih al-Fewzán jako „metodiku cháridžovců“.
Vydal jednu fetwu v knize ”Al-Fetawá al-Muhimma ‘alá l-Mešákil al-Mudlahimma”. V ní říká, že ti, kteří v naší zemi páší bombové útoky a prohlašují nás nevěřícími, jdou cestou cháridžovců.

Autor: šejch Sultán bin ‘Abdirrahmán al-‘Íd
Zdroj: nahrávka ”al-Medchalu ilá Fikhi l-imám Ahmed bin Hanbel”, 2. díl