Co je hizbíjja a kdo je hizbí

Logo XXL
Otázka:
Co znamená termín „hizbíjja“[1] Co se myslí tím, že osoba v sobě nosí hizbíjju? Kdo jsou hizbíjjún, k čemu vyzývají a jaké metodiky se drží?
Odpověď:

Otázka:
Co znamená termín „hizbíjja“[1] Co se myslí tím, že osoba v sobě nosí hizbíjju? Kdo jsou hizbíjjún, k čemu vyzývají a jaké metodiky se drží?
Odpověď:
Ten, kdo odporuje metodologii selef, náleží zbloudilým partajím/frakcím (ar. ahzábu d-dalál). Hizbíjja nemá podmínek. Alláh nazval dřívější národ termínem Ahzáb. Stejným způsobem tituloval také Kurejšovce, když utvořili pakt proti Poslu. Neměli organizaci ani nic podobného. Není podmínkou pro to, aby byla nějaká skupina lidí označena za hizb, aby disponovali nějakou organizací. A pokud disponují, pak je to ještě horší.
Být fanatickým vůči nějaké zvláštní, vyhraněné ideologii, která se protiví Koránu a Sunně Božího Posla je charakteristikou partajnictví (ar. tehazzub), i kdyby tato nebyla nijak organizovaná. Přijmout nějakou odpadlickou ideologii a na ní pak sjednocovat lidi se počítá jako hizb, ať už se tak činí organizovaně, nebo ne. Dokud se bude tato ideologie protivit Koránu a Sunně, stále bude počítána jako hizb. Mezi nemuslimy, kteří bojovali proti Božímu Poslu nebylo rozličných organizací, jako je tomu dnes, ale i přesto je Alláh označil jako ahzáb, protože chovali v srdcích sklonnost k falši a bojovali proti Pravdě.
Proto, organizovanost není podmínka pro otitulování nějaké skupiny lidí jako hizb. Věří-li někdo v jakoukoli lživou ideologii, rozpráví o ní krásně, debatuje pro ni, argumentuje v její prospěch a miluje ji, pak je jeho konání charakterizovatelné jako partajnictví/frakcionářství.
 
Odpovídal: Šejch Rabí‘ bin Hádí al-Madchalí
Zdroj: přednáška ”Kešfu s-Sitár ‘ammá tehmiluhu ba‘da d-Da‘wát min achtár”
 


[1] Slovo hizbíjja je odvozeno od slovesa tehazzebe a znamená „zvolil partaj/frakci“. Slovo hizbíjja označuje partajnictví/frakcionářství a zahrnuje v sobě podporu, sjednocování a sklonnost k něčemu, co se protiví Zákonu. Hizb je pak názvem takové partaje/frakce a slovo ahzáb je plurálem názvu hizb. Ten, kdo v sobě nese charakteristiku partajnictví sluje hizbí, v plurálu hizbíjjún.