Kázání: Pandemie a šarí'atský přístup k nim

person in blue denim jeans with gray and black metal padlock

Všechna chvála Pánu všech světů, který řekl ve Své knize zjevné:

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

„Ukážeme jim znamení Svá ve všech světa končinách i v nich samých, dokud se jim jasným nestane, že toto pravdou je. A což Pánu tvému nestačí, že svědkem je všech věcí?“ (Fussilet: 53)

Všechna chvála Pánu všech světů, který řekl ve Své knize zjevné:

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

„Ukážeme jim znamení Svá ve všech světa končinách i v nich samých, dokud se jim jasným nestane, že toto pravdou je. A což Pánu tvému nestačí, že svědkem je všech věcí?“ (Fussilet: 53)

Kéž je mír a požehnání s vyvoleným Prorokem a Poslem, který ukázal své ummě vedení a varoval je před vším, co by vedlo k jejich ponížení. Kdo jeho vedení uposlechne, ten nesejde ze správné cesty a nebude uveden do neštěstí. Avšak ten, kdo jeho vedení odmítne, bude mít život strastiplný.

Kéž je požehnání s ním, jeho rodinou a jeho společníky a kéž je s ním mír až do Soudného dne.

Ó služebníci Boží, bojte se Boha s bázní, kterou si zaslouží, a pamatujte na Něj skrytě i veřejně. Konejte pokání a proste Jej o odpuštění. Buďte ve svém jednání zodpovědní, dříve než budou vaše činy zúčtovány. Buďte dbalí svých skutků a své řeči předtím, než budou váženy na váhách vašich činů. Vezměte si ponaučení z lidí okolo vás a pohleďte na znamení skrytá v Božím stvoření ve světle toho, co vám přikázal ve verších své Knihy:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

„A posílali jsme již k národům předchozím posly a pohromou a neštěstím jsme je postihli doufajíce, že pak budou pokorní!“ (An’ám: 42)

Alláh sesílá svým služebníkům znamení, zkoušky, pohromy a nemoci, aby se k Němu uchýlili, navrátili se k Němu, podřídili se Mu, káli se a byli před Ním pokorní.

Služebníci Boží, muslim, který sleduje, jak se po světě jako lesní požár šíří tato nebezpečná pandemie, má povinnost konat v souladu se svým náboženstvím a s pravidly, která mu jeho víra předkládá.

Zaprvé, měl by věřit, že vše se děje z vůle Boží a tak jak to Alláh předurčil. Měl by věřit, že cokoliv se na tomto světě stane, ať už je to pohroma nebo jiná zkouška, je důsledkem příkazu Božího. Stejně tak by měl muslim věřit, že cokoliv jej postihne, bylo Alláhem předurčeno, a že to, co Bohem předurčeno nebylo, jej postihnout nikdy nemůže.

Zadruhé, měl by následovat cestu, kterou mu předkládá šaría, protože ta zabraňuje tomu, aby se nákaza šířila a dále přenášela. Prorok صلى الله عليه و سلم nám dál pokyny, kterými se v těchto situacích řídit. Patří mezi ně konzumace určitých pokrmů, které posilují imunitní systém člověka, chrání ho před nemocemi a zbavují ho jich. Není pochyb o tom, že Alláh nestvořil žádnou nemoc bez toho, aby k ní stvořil i lék.

Příkladem toho je Prorokův صلى الله عليه و سلم výrok:

عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ ‏.

Užívejte černý kmín, je to léčivý prostředek na všechny druhy nemocí kromě smrti.[1]

V jiném svém výroku Prorok صلى الله عليه و سلم řekl:

مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ .

Každý, kdo sní sedm medínských datlí (´adžwa), tomu celý den neublíží žádný jed ani magie.[2]

Z Prorokova صلى الله عليه و سلم vedení je nám známa i karanténa, neboť učil nemíchat nemocné se zdravými. [3]

Dále pravil ohledně moru:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.

Když uslyšíte, že se někde vyskytuje, nikdy tam nechoďte, a když jste na místě, kde se vyskytuje, neodcházejte z toho místa, abyste před ním unikli.“ [4]

To se vztahuje na všechny podobné pandemie, ať už mor nebo jinou nemoc.

Služebníci Boží, dále je nutné upřímné pokání, prosba Alláha o odpuštění, vzpomínání na Něj a noční modlitba, neboť toto vše odhání nemoci a jiné pohromy, jak pravil Alláh:

وَمَا كَانَ ٱللَّـهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

„Bůh však není takový, aby je ztrestal, když jsi mezi nimi, ani nechce být Bůh vykonavatelem jich potrestání, dokud budou prosit o slitování.“ (Anfál: 33)

Prorok صلى الله عليه و سلم nám také radil modlit se noční modlitbu, neboť to je zvyklost zbožných a způsob, jak se přiblížiti k Alláhu, zabránit hříchům, jak je odčinit a jak vyhnat nemoc z těla.

Vězte, že strasti nastávají také kvůli našim hříchům a lze je odstranit jedině pokáním. Bojte se proto Boha, vraťte se ke svému Pánu, konejte více upřímného pokání, zanechte lichvy a obchodování s úrokem a bojte se trestu za cizoložství a smilstvo. Vyhněte se míšení s ženami, které nejsou vašimi mahremy, neboť to vše jsou důvody Božího hněvu.

Bože, hledáme ochranu v tvém potěšení před tvým hněvem a v tvém bezpečí před tvým trestem. Bože, hledáme u Tebe ochranu před vitiligem, psychickými poruchami, leprou a všemi těžkými nemocemi. Bože, ušetři nás Své nelibosti a hněvu. Ó pane všech světů, nejmilosrdnější Bože, u Tebe hledáme ochranu a Tebe prosíme. Kajeme se Ti a žádáme Tě o odpuštění. Ty jsi všeodpouštějící a nejmilosrdnější.

Kéž Alláh požehná vám i mně Vznešeným Koránem a obohatí nás tím, co je v jeho verších a významu. Hledám ochranu v Božím odpuštění pro vás i mne. Proste Jej o odpuštění, neboť On je všeodpouštějící a nejmilosrdnější.

II.:

Ó
služebníci Boží, muslim by se měl bát důsledků svých hříchů a bát se Božího trestu, a měl by být před Alláhem pokorný, neboť Alláh zajisté vykonává svůj trest za porušení pravidel, která nastavil, neboť On je Všemocný.

Služebník Boží koná pokání tak, jak mu to Alláh uložil v tomto verši:

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّـهِ ۚ إِنَّ ٱللَّـهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

„Rci: “Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží, vždyť Bůh věru odpouští viny všechny – On odpouštějící je i slitovný.“ (Zumer: 53)

A tak, jak to řekl Prorok صلى الله عليه و سلم:

وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً .

Lidé, kajte se k Bohu a proste Ho o odpuštění, vždyť i já ho prosím o odpuštění stokrát za den.[5]

Kdo se takto kaje, Alláh mu jeho hřích odpustí a smiluje se nad ním.

Ó služebníci Boží, Alláh dává lidem odklad, ale je si vědom všeho, co dělají. Je všeodpouštějící, nejmilosrdnější, když Ho jeho služebníci prosí, vrací se k Němu a uznají že zhřešili, pak jim Alláh bezpochyby všechny hříchy odpustí a smiluje se nad nimi a odvrátí od nich Svůj trest. Hledejte ochranu u Boha a vězte, že On je Všeodpouštějící, Nejmilosrdnější.

Všichni vidíme, jak se tato nemoc rozšířila po světě jako lesní požár. Nemáte před ní žádnou ochranu, než-li u Vznešeného Boha, který je prost jakékoli nedokonalosti. Před touto situací nás nemůže zachránit nic jiného, než-li Vznešený Alláh. Vyspělé země, rozvinuté ve výrobě, v medicíně apod., byly také zasaženy touto nemocí. I přes jejich úroveň se tato nemoc rozšířila mezi jejich občany, nebyly schopny se jí vyhnout ani jí zabránit v šíření.

Navraťte se k Alláhu a hledejte u něj ochranu. Zvedněte své dlaně v prosbě a v pokání k Vznešenému Alláhu, který je prost všech nedokonalostí, neboť náš Pán je Všeodpouštějící, Nejslitovnější.

Bože, prosíme tě o Tvé odpuštění a kajeme se ti. Pane, zbav nás této nemoci. Pane všech světů, dej muslimům ochranu. Všechna chvála patří Pánovi všech světů.

Autor: šejch Dr. ‘Abdulláh ibn Sulfík az-Zafírí

Zdroj: chutba „al-Awbijetu we l-mewkifu š-šer’í minhá“ ze dne 18. Redžebu 1441 hidžry/ 13. 3. 2020 kř. Éry. <https://www.aldafiri.com/al-awbiyah-wal-mawqiful-shariee-minha/>.

Překlad: Adriana Kuběnková a Adam Šlerka

__________________________________________________________________________________

[1] Od Abú Hurejry رضي الله عنه zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2176 jako hasan sahíh.

[2] Od Sa’da رضي الله عنه zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5779.

[3] Od Abú Hurejry رضي الله عنه  o tom uvádí hadís Ibn Mádža ve svém Sunenu, pod č. 3670.

[4] Muttefekun ‘alejhi. Od ‘Abdurrahmána ibn ‘Awf رضي الله عنه zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5729; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 2219.

[5] Od Abú Hurejry رضي الله عنه  zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6307.