Kdy a jak smí žena opustit dům?

Logo XXL

 

 

Otázka: Kdy a za jakých podmínek je ženě dovoleno opustit její dům?
 
Odpověď:
Žena může opustit dům, pakliže existuje nutná a nevyhnutelná potřeba jak ze strany její, tak ze strany její rodiny, nebo společnosti, ve které žije.
V takovém případě ovšem musí respektovat tato ustanovení:
1.      hidžáb, tj. zakrytí všech míst její nahoty
2.      nepoužití parfímu
3.      lehká, nevyzývavá chůze, tak, aby nebyl slyšet zvuk jejích bot dopadajících na zem
4.      pokud jde ještě s další ženou, či ženami, nechť raději v blízkosti mužů nemluví, ne z důvodu, že by byla povinna skrývat svůj hlas, ale proto, aby muže neuvedla v pokušení
5.      je-li vdaná, nechť žádá o dovolení svého manžela
6.      pokud cestuje do vzdálenosti, která je považovaná za cestu (a např. by již zkracovala modlitbu) pak musí cestovat jen s mahremem (mužským příbuzným zakázaným pro sňatek)
7.      nechť se nemísí s muži
8.      nechť je obdařena studem
9.      nechť klopí zraky
10. nechť nesundává svůj oděv způsobem, který by odhalilo její nahotu.
Odpovídala: Umm ‘Abdilláh al-Wádi’íja (dcera našeho ctěního šejcha Mukbila ibn Hádí al-Wádi’ího).
Zdroj: Wesíletu s-Selefíja www.therighteouspath.com, přeloženo a upraveno.