Vzájemná kritika aktivistů islámské osvěty

Logo XXL

 

 

OTÁZKA: Jakým způsobem kritizovat da’íje, se kterými nesouhlasíme?
 
 
ODPOVĚĎ:
 
V tomto krátkém objasnění si přeji nejprve poradit da’íjům. Vzájemné kritizování se musí být velmi vzdáleno jakékoli podobě urážek, pomluv a jmenování osob, neboť to může zapříčinit nenávist a vzájemné nepřátelství.
Posel, mír a požehnání s ním, měl ve zvyku, když k němu přišla nějaká zvěst, kde je vzpomenuto, že někdo z jeho druhů chyboval, říci:
Co je s těmi, kteří říkají tak a tak?![1]
Potom objasňoval stanovisko šarí’e v dané otázce. Posel též říká: „Někteří lidé říkají to a to, ale povinnost je pro ně tak a tak.
 
Odpovídá šejch Ibn Báz, převzato ze Sbírky fetawá´ a různých textů, 2/315-316


[1] Sahíh Muslim, kapitola „Manželství“, 149. hadís