Kdy začíná první hodina vyčkávání na páteční modlitbu

Logo XXL

OTÁZKA: Kdy začíná první hodina, odkdy se vyčkává na páteční modlitbu, ona hodina, ohledně které je zmíněna velká odměna, že pokud si člověk pospíší do mešity a vyčkává v ní modlibu, jako by obětoval velblouda?

OTÁZKA: Kdy začíná první hodina, odkdy se vyčkává na páteční modlitbu, ona hodina, ohledně které je zmíněna velká odměna, že pokud si člověk pospíší do mešity a vyčkává v ní modlibu, jako by obětoval velblouda?

ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, Který hovoří:
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí. (Džumu’a:9)
 
Mír a požehnání Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم, jenž pravil: „Buď lidé přestanou vynechávat páteční modlitbu, nebo Alláh zapečetí jejich srdce, načež se stanou lhostejnými.1
 
Mír a požehnání Poslu Božímu, jeho rodině, jeho společníkům a všem, kteří je následují až do Soudného dne.
 
Je ze sunny, aby si člověk v páteční den pospíšil do mešity, shodně slovům Božího Posla صلى الله عليه ,و سلم, od Abú Hurejry رضي الله عنه zaznamenaným imámy al-Buchárím a Muslimem: „Kdo se v pátek vykoupe tak, jako se koupe po velké nečistotě, potom odejde do mešity ještě v první hodině, jako by porazil velblouda. Kdo odejde ve druhé hodině, jako by porazil krávu. Kdo odejde ve třetí hodině, jako by porazil rohatého berana. Kdo odejde ve čtvrté hodině, jako by porazil slepici a kdo v páté hodině, jako by za sebe daroval vejce. Když imám vystoupá na minber, přijdou i andělé a poslouchají kázání.2
 
Hovoříme-li o první hodině z tohoto hadísu, při které se uvádí velká odměna, pokud se v ní v pátek člověk stihne dostavit do mešity, islámští učenci praví, že čas, který předchází samotnému začátku kázání je nutno rozdělit na pět stejných časových úseků, kdy první začíná východem slunce a poslední, pátý, končí vystoupáním imáma na minber, resp. začátkem jeho kázání.
 
Zde je třeba si uvědomit, že ačkoli je v hadísu uvedeno slovo hodina, nemusí to nutně znamenat, že musíme mezi východem slunce a začátkem chutby počítat pět plných hodin o 60 minutách, tedy nám známý způsob, kterým počítáme čas my. Někdy se stane, že čas vyjde přesně takto, někdy je čas mezi východem slunce a začátkem kázání delší a jindy kratší, shodně proměnlivé délce dne v různých ročních dobách.
 
Důležité je odpočítat pět stejných časových úseků mezi východem slunce a začátkem chutby a pak je jasné, kdy je první a kdy je poslední hodina, o které hovoří tento hadís.
Také je nutno připomenout, že islámští učenci se neshodují ohledně toho, odkdy se první hodina počítá, zda od úsvitu, nebo od východu slunce, druhý názor je ovšem správnější.
 
Odpovídal: šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín
Zdroj: Medžmú’u l-fetáwá we r-resáil, sv. 16., kapitola o páteční modlitbě.
 
 
1Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 865.
2Muttefekun ‘alejhi.