Několik dotazů ohledně islámské svatby

Logo XXL

OTÁZKA: Co je potřeba ke sňatku v mešitě? Je to nutnost? Je lepší sňatek v mešitě nebo v zemi původu mého nastávajícího manžela? Existuje v islámu nějaký specifický čas, který se doporučuje k uzavření manželství? Jak mají vypadat svatební šaty a jaký kov zvolit pro snubní prsteny? Můžeme na svatbu obětovat ovci? 

 

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Co je potřeba ke sňatku v mešitě? Je to nutnost? Je lepší sňatek v mešitě nebo v zemi původu mého nastávajícího manžela? Existuje v islámu nějaký specifický čas, který se doporučuje k uzavření manželství? Jak mají vypadat svatební šaty a jaký kov zvolit pro snubní prsteny? Můžeme na svatbu obětovat ovci? 

 

ODPOVĚĎ:

Nechť Alláh přijme Vaše dobré činy a vede Vás cestou islámu, cestou Koránu a Sunny, v pojetí našich zbožných předků. Ámín.

Předně Vás musím upozornit, že náboženský sňatek podle předpisů šarí’y je nezbytný pro manželské soužití a bez něho nejste řádně oddáni. Samostatný civilní sňatek tedy nestačí a nemá dle šarí’i žádnou platnost.
Ovšem islámský sňatek uzavřený v mešitě zase není uznáván českou legislativou, protože islám není v ČR registrovaný tzv. II. stupněm registrace, kterým náboženské společnosti či církve nabývají práva oddávat.

Rozhodně by bylo lepší, kdyby se svatba odehrála v bydlišti vašeho manžela, zejména pochází-li ze země, kde jsou šarí’atské sňatky státem uznávány jako platné, protože uzavírání sňatků není standartní praxí českých mešit. Pokud tyto již nějaký sňatek provádějí, je, že islámský sňatek je uzavřen až na základě oddacího listu z civilního sňatku, aby měl takto uzavřený islámský sňatek právní vymahatelnost před občanským právem ČR a nebyl jen dohodou, kterou jinak české právo nezuznává. Proto byste měla mít s sebou občanský průkaz nebo pas svůj i Vašeho nastávajícího a oddací list z radnice, v případě, že i přesto uvažujete o svatbě v některé z mešit a modliteben v ČR.

Islám nestanovuje žádnou specifickou hodinu ani čas, kdy je manželství lepší uzavřít. Z čistě technického hlediska bychom nedoporučovali uspořádat svatbu během ramadánu, kdy nelze během uspořádat svatební hostinu, což je sunnou Božího Posla صلى الله عليه و سلم.

Svatbu možno uspořádat jak v mešitě, tak i doma.

Šaty nevěsty musí splňovat podmínky kladené na šarí’atský oděv ženy, tj. musí zahalovat ženinu nahotu – vše kromě obličeje a rukou od konečků prstů k zápěstí, musí být volné, neprůhledné a nesmí být samo o sobě ozdobou. I když samozřejmě jde o svatební šaty, takže je jasné, že nejde o běžný oděv, ale o oděv kvalitnější, sváteční.

Výběr kovu pro prsteny musí podléhat pravidlu, že muži je zakázáno nosit zlato. Na ženu se zákaz nevztahuje.

Co se týče porážky ovce u příležitosti svatby a svatební hostiny, můžete tak učinit, ale nikoli ve smyslu aktu uctívání, protože něco takového sunna neustavuje, s výjimkou, pokud jste na něco takového uzavřeli přísahu.

Nechť Vám Alláh požehná, vede Vás správnou cestou a poskytne dobro ve Vašem manželství. Ámín.