Kdy žena může opustit dům?

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je právní status jednání ženy, která opouští svůj dům? Za jakých podmínek a při jakých příležitostech může muslimka dům opustit?
ODPOVĚĎ: Děkujeme za podnětný dotaz. 

OTÁZKA: Jaký je právní status jednání ženy, která opouští svůj dům? Za jakých podmínek a při jakých příležitostech může muslimka dům opustit?
ODPOVĚĎ: Děkujeme za podnětný dotaz. 
Předně, Posel Boží صل اله عليه و سلم nabádal své manželky i manželky svých druhů, aby pokud je to možné, setrvávaly ve svých domech a odpovědně se staraly o záležitosti spojené se svými domovy. Toto doporučení není povinností, ale má status silného doporučení (tzv. sunna mu´akkada).
Šarí’atsky akceptovatelné důvody pro opuštění příbytku ženou jsou kromě neodvratné nutnosti (únik před osobním ohrožením, vyhledání lékařské péče apod.):
1. Uctívání Alláha.
Ženám nesmí být v žádném případě bráněno chodit do mešity atd. Ohledně toho se traduje kategorický zákaz ústy Posla صل اله عليه و سلم vztahující se na muže: “Nebraňte Božím služebnicím v návštěvách Božího domu…” Hadís je sahíh. Uctívání Boha je povinností a povinnost je prioritnější než doporučení, byť silné, byť existují úlevy jako beexistence povinnosti chodit na páteční bohoslužby, či zvýšení Boží odměny ženě, která se modlí doma.
2. Vzdělávání se.
Posel Boží صل اله عليه و سلم stanovuje v autentických hadísech povinnost mít vůli se vzdělávat. Tato povinnost platí pro obě pohlaví a pro každého jednotlivce (tzv. fardu ‘ajn) v získání základů vzdělání náboženského i světského. Navíc existují obory, jejichž poznání je skupinovou povinností (tzv. fardu kifája), kde se musí nalézt alespoň několik jedinců, kteří je budou ovládat. U některých takových oborů je preferováno, aby odbornicemi byli ženy – např.v gynekologii a v porodnictví nebo ve fikhu menstruačních otázek atd. Proto silné doporučení nemůže rušit vykonávání povinnosti.
3. Zaměstnání.
Existují obory, kde by měl existovat dostatečný počet žen, které je vykonávají. Viz výše. 
4. Návštěva příbuzných manželky.
Toto opouštění domu je podmiňováno:
1. Souhlasem manžela, či mahrema ženy
2. dodržením příkazu zakrýt části těla, které jsou považovány za šarí’atskou nahotu (tj. celého těla kromě obličeje a rukou po zápěstí).
3. cudným a nenápadným chováním ženy při odchodu z domu.
4. zákazem osamět s cizím nepříbuzným mužem.
Alláh je nejznalejší a k Němu se utíkáme před křivdou nás samých.