Kdykoli tě znepokojí svod šejtána

people on green grass covered mountain during daytime

Vznešený Alláh pravil:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‎

A kdykoliv tě bude znepokojovat návod satanův, hledej útočiště u Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí.” (A’ráf: 200)

Všichni, kteří usilujeme o vstup do Ráje, si musíme být vědomi, že na tomto světě si nebudeme moci plně a dosytosti užívat. Avšak i přesto zde můžeme žít krásným životem, pokud projevíme svou pokoru vůči radám, směrnicím a zákonům Toho, kdo nám náš život daroval.

Nikdo nedokáže učinit tvůj život krásnějším, nikdo ti nedokáže poskytnout lepší a více odpovídající radu, jak co nejkrásněji prožít svůj život, nežli Ten, kdo ti tvůj život daroval.

Al-Kurtubí ve svém výkladu výše citovaného verše uvádí tento příběh:

Jeden šejch vyučoval své žáky náboženské nauce a jednomu ze svých učedníků položil otázku:

“Co uděláš, když tě šejtán začne svádět ke hříchu a našeptávat ti zlo?”

“Budu s ním bojovat!” odpověděl student odhodlaně.

“Ale co když se vrátí a napadne tě znovu?” otázal se učitel.

“Budu s ním zase bojovat!” odvětil znovu student.

“To bude trvat snad až donekonečna …” povzdechl si učitel a navrhl: “Ale co myslíš o tomto? Představ si, že procházíš okolo něčího stáda ovcí a ovčácký pes na tebe začne dorážet a štěkat. A bude po tobě vyjíždět tak zuřivě, že ti úplně zablokuje cestu dál. Co uděláš?”

“Vydržím a pokusím se znovu,” uvažoval student.

“To přece potrvá celou věčnost!” podivil se učitel a svému učedníkovi poradil:

“Daleko lepší je přivolat si na pomoc majitele stáda a vlastníka toho ovčáckého psa. To bude stačit. Psa si odvolá a tobě uvolní cestu.”1

Proto každou bolest, kterou přetrpíš, každý strach, který sevře tvé srdce, každou starost, která ti nedá spát, každou ztrátu, nad kterou zoufáš, vše a úplně cokoli, co nemáš sílu unést, svěř a přenechej Alláhu, Pánu všech světů. On se umí nejlépe postarat o všechny naše záležitosti.

Prosíš-li o pomoc Jediného Skutečného Boha, pak nepochybuj o tom, že tato pomoc jistojistě přijde, i když možná ne v té podobě, v jaké ji čekáš. Ale podoba, v jaké se tato pomoc projeví, je přesně to, cos potřeboval. On ví nejlépe. On tě zná lépe, než znáš sebe ty sám. Buď trpělivý a čekej nejlepší vyústění. Bohu se říká Všemohoucí právě proto, že není nikdo a nic, co by se mu mohlo postavit a zkřížit jeho záměr!

  1. Viz al-Džámi’u li-ahkámi l-Kur´án, 7/348.