Krátký souhrn islámské věrouky

Logo XXL

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána nová publikace

KRÁTKÝ SOUHRN ISLÁMSKÉ VĚROUKY

Toto je překlad velmi stručného rukopisného pojednání jedné z největších autorit ahlu s-sunna we l-džemá’a v 1. polovině 20. stol. kř. éry, šejcha ‘Abdurrahmána ibn Násira as-Sa’dího, ve kterém jednoduchým, popisným způsobem zasvěcuje čtenáře, především laika a začátečníka, do základních článků islámské věrouky, shrnuté z didaktických účelů do pěti principů, ze kterých je odvozeno vše další.