K novému pohledu na náboženství a mýty doby džáhilíje

Logo XXL

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána publikace

 Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána publikace

K NOVÉMU POHLEDU NA NÁBOŽENSTVÍ A MÝTY DOBY DŽÁHILÍJE

Co říká Korán, Sunna a arabská poezie o světě před vítezstvím islámu v Arábii? Co lze zrekonstruovat na základě arabského jazyka? Proč někteří orientalisté napadli autenticitu primárních textuálních zdrojů islámu? Proč jsou teorie, které nepočítají s Koránem a Sunnou jako autentickými prameny, nekonzistentní? Na tyto otázky odpovídá práce Alího Větrovce.