Lidé, navraťte se ke své přirozenosti, život bude sladší!

woman in black dress holding green plastic bag

Vznešený Alláh pravil:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ …

Muži jsou patroni nad ženami … (Nisá: 34)

Od Mughíry ibn Šu’by رضي الله عنه, Prorokova صلى الله عليه وسلم společníka, který za svůj život nasbíral velmi mnoho zkušeností z mnoha manželství, kterými si prošel, se uvádí následující slova:

Vznešený Alláh pravil:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ …

Muži jsou patroni nad ženami … (Nisá: 34)

Od Mughíry ibn Šu’by رضي الله عنه, Prorokova صلى الله عليه وسلم společníka, který za svůj život nasbíral velmi mnoho zkušeností z mnoha manželství, kterými si prošel, se uvádí následující slova:

Jsou čtyři typy žen a čtyři typy mužů:

1. Muž mající mužskost a žena mající ženskost – a v takovém spojení on je patronem nad ní.

2. Muž bez mužskosti a zmužštělá žena – a v takovém spojení ona je patronkou nad ním.

3. Muž mající mužskost a zmužštělá žena – a v takovém spojení jeden druhého přetlačují.

4. Zženštilý muž a žena mající ženskost – a z takového spojení se jim nedostane dobra a ani nedosáhnou toho, co zamýšlejí.[1]

Existuje věc nazývaná přirozenost (arab.فطرة fitra). Tuto přirozenost vtiskl Vznešený Alláh každému ze Svých stvoření. Ale jediným Božím stvořením, které se jalo tuto přirozenost, na které ho Alláh stvořil, svévolně pozměňovat – je člověk!

Lososi plují vždy z moře proti proudu řek a nikdy naopak. Nenadejde den, kdy se budou snažit plout obráceně, protože byli stvořeni s instinktem plavat vždycky proti proudu.

Ani nenadejde den, kdy se včely budou snažit změnit tvar buňky medové plástve, protože byly stvořeny s přirozeností budovat buňky ve tvaru pravidelného šestiúhelníku.

Ani nenadejde den, kdy tažní ptáci změní trasu svého tahu, neboť jsou stvořeni s přirozeností táhnout v určitou vymezenou dobu na určité vymezené místo.

Takto věci fungují miliony let. Lvi stále loví svou kořist. Krávy se dále pasou. Miliony let mořské želvy zahrabávají svá vajíčka do písku. Miliony let se vracejí na táž místa, o nichž si pamatují, že se na nich kdysi i ony samy vylíhly. Potom, až se vylíhnou, zamíří mořské želvy neomylně k moři. To proto, že jsou stvořeny s přirozeností žít v moři a nikoli na souši.

Jediný nespokojený člověk se předhání v nalézání roztodivných způsobů, jak žít v očividném rozporu se svou vlastní přirozeností.

Vznešený Alláh stvořil Adama, mír s ním, z hlíny a následně stvořil z jeho žebra jeho manželku. Podle tohoto pojímání byla Hawá´/Eva chybějící Adamovou částí. A část vždy následuje celek. A každý se také snaží nalézt svoji chybějící část. Přirozeně.

Muž je proto ze své přirozenosti poručníkem a ochráncem ženy, avšak není jejím pánem. Žena žije v jeho objetí, ale není jeho služka. Nikdy se neřešilo a nemá řešit, kdo koho kontroluje nebo kdo komu vládne. Toto je přirozenost, kterou nelze novelizovat „pokrokem.“ Vždy celek potřeboval a bude potřebovat chybějící část a chybějící část hledala a bude hledat útočiště u celku, kam patří.

Proto Vznešený Alláh stvořil muže, aby byli patrony a ochránci žen. To znamená, že muži mají ženy na svou zodpovědnost. Vůbec a nijak to neznamená, že snad mají ženám kralovat.

Vznešený Alláh stvořil ženu, aby žila pod ochranou muže, kterému nejprve vtiskl přirozenost milovat její jemnost a nacházel slast v tom, když se ona k němu přimkne. Když se žena přimkne k muži, dává tak průchod své ženské přirozenosti, aniž by měla pocit, že ztrácí či zanedbává něco ze svého lidství. Pokud muž následuje základní předpoklad, že je ochráncem své ženy, který o ni pečuje, nikdy nebude mít pocit, že jí ze svého uděluje almužnu, shodně tomu, jak moc bude mít pocit, že realizuje svou mužskost. Žena pak žije svou jemnost v obětí svého muže a nemá vůbec pocit, že snad právě ona je ta druhořadá, shodně tomu, nakolik cítí, že realizuje svou ženskost. Proto je to dokonalá cesta, cesta přirozenosti, která je jediná prosta nedostatku, protože ji Alláh učinil začátkem dalšího pokračování Svého stvoření.

Je přece tolik mnoho domácností, v nichž ženy postrádají muže. A zeptejte se jich, zda jsou opravdu šťastné! Řekli by vám, že by si nejraději přály nějakého muže, aby se o ně postaral, protože jsou nuceny vykonávat i ta zaměstnání, pro která ony nebyly stvořeny. Hrají roli, která v původním dokonalém scénáři nebyla vůbec zamýšlena pro ně. Nyní je na tyto ženy vyvíjen nátlak, aby zaujaly pozice mužů. Nikterak kvůli jejich přání, ale kvůli nátlaku, který je na ně vyvíjen. Kdyby si mohly vybrat, nikdy by si nevybrali úlohu, pro kterou nebyly stvořeny.

Zeptejte se těch žen, které se naoko ukazují, že si dělají, cokoli chtějí a cokoli se jim zamane! Každá jedna z nich vám nakonec přece jen přizná, že by vlastně chtěla muže, co by na ni aspoň trochu žárlil. Řeknou vám, že by dali celý svět za muže, který by byl ochotný dopustit se zločinu, kdyby jim někdo byť i zkřivil vlas na hlavě. Řeknou vám, kolikrát si jen přály, aby si je odvedl muž, který by je obdarovával, navzdory tomu, že jsou v pozicích, kdy si samy mohou koupit naprosto cokoli, po čem zatouží.

Věci se mají velmi jednoduše a není třeba žádné revoluce v postavení žen. Ženy jsou ostatně stvořeny takové, že se vždy dokázaly spokojit i s málem.

Ptejte se žen, zda si přejí muže, který by je dokázal vzít za ruku a ukázat jim cestu, bez ohledu na to, že ji dokážou samy nalézt. Ptejte se žen, zda si přejí muže, který by je, když ony onemocní, pohladil po čele, aby zjistil, zda nemají teplotu, bez ohledu, že samy mají doma teploměr. Ptejte se žen, zda by chtěli, aby jim nějaký muž daroval růži, ačkoli jich mají celou zahradu. Ptejte se žen, zda by si přáli muže, který si v deštivý den svlékne kabát jen proto, aby jim ho oblékl, ačkoli ony ani necítí chlad. Zeptejte se nějaké ženy, zda by chtěla, aby jí nějaký muž sám od sebe napsal: „Miluji tě,“ ačkoli má police plné výtisků básní. Zeptejte se nějaké ženy, zda by chtěla, aby jí nějaký muž ulil trochu ovocné šťávy, byť ona má doma třeba i služebnou.

Takoví muži nejsou ženám jen potěchou a štěstím. Takoví by za nimi vystoupali až do nebes. Neboť neskonale touží po své chybějící části, zrovna jako i část prahne po tom, aby patřila k celku.

Muži! Pokud se ženy od vás osvobodí, vy je ve skutečnosti budete postrádat. Ony vás ve skutečnosti vysvobodí od vaší vlastní zodpovědnosti pečovat o ně. Vy sami se tímto vysvobozováním zbavujete své vlastní přirozenosti a naoko je bráníte, abyste je okradli i o jejich přirozenosti. Nakonec pak nadejde doba, kdy se žen zeptáte, proč se už k vám nevracejí.

A odpověď bude jednoduchá. Protože už více nebudou ženami se vším všudy. A ani vy už více nebudete muži se vším všudy. A tak jako potřebuje muž, aby nepřicházel o svou mužskost, také žena potřebuje, aby v ní nikdo nezabíjel její ženskost!

A vy, ženy, následujte svou přirozenost. Klidně obchodujte a vzpomeňte na Chadídžu, která, ač byla bohatou obchodnicí, žila v objetí Božího Posla Muhammeda عليه الصلاة والسلام. Pečlivě rozvažujte. Připomínejte si, že ač byla Bilkís královna, nikdy nedokázala nalézt své štěstí, dokud ho nenalezla v obětí Sulejmána/Šalamouna, mír s ním. Nenechejte se proto oklamat řečmi o svobodě a nezávislosti. Ženskost přece není žádný okov, který spoutává! Naopak, je to přirozenost, ve které byly stvořeny ty nejkrásnější bytosti v tomto vesmíru.

A představte si, co by se stalo, kdyby se každé stvoření snažilo změnit svou přirozenost. Kdyby ryby změnily směr svého tahu, kdyby ptáci přestali ráno zpívat a začali by hýkat jako oslové a ti by zase začali zpívat jako ptáci. Kdyby lvi začali přežvykovat trávu a gazely začaly lovit. Tato planeta by se stala naprosto cizím světem.

Ženy, pokud změníte svou přirozenost, také se všem odcizíte!

Autor: Dr. ‘Ásim ibn ‘Abdulmun’im Ismá’íl

Zdroj: ‘Údú ilá fitretikum, tahlu l-haját, in Medželletu Rúhu l-islám, redakčně upraveno a doplněno. Online na http://www.rohislam.com/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/#.XD8-NuniY8p

__________________________________________________________________

[1] Uvádí al-Isfahání v Kitábu l-aghání, 16/96.