Šejch Ibn Báz: islám zakazuje jakkoli podvádět u zkoušek

Logo XXL

OTÁZKA: Mezi studenty a žáky na školách se dnes rozšířil negativní jev podvádění při zkouškách. Toto někteří dělají dokonce i v Ramadánu za bílého dne. Když se jim poukáže na hadís, že „kdo nás podvádí, není jedním z nás,“ namítají, že tento podvod je nejlehčí cestou k úspěchu. Mnozí dosahují velmi významných úspěchů díky takovému podvodu. Díky němu mohou docílit i toho, co by nikdy nedokázali. Já jsem kvůli tomu vždy ve svém studiu pozadu. Není to z mé strany chyba?

OTÁZKA: Mezi studenty a žáky na školách se dnes rozšířil negativní jev podvádění při zkouškách. Toto někteří dělají dokonce i v Ramadánu za bílého dne. Když se jim poukáže na hadís, že „kdo nás podvádí, není jedním z nás,“ namítají, že tento podvod je nejlehčí cestou k úspěchu. Mnozí dosahují velmi významných úspěchů díky takovému podvodu. Díky němu mohou docílit i toho, co by nikdy nedokázali. Já jsem kvůli tomu vždy ve svém studiu pozadu. Není to z mé strany chyba? S ohledem na známá slova ze sahíh hadísu o tom, že krajní nouze činí povoleným?


ODPOVĚĎ:

Podvod při zkouškách je zakázaným a nepřípustným konáním zrovna tak, jako podvod v mezilidských vztazích obecně, dokonce může být ještě závažnější, protože může přinést podvodníkovi oprávnění vykonávat náročná a respektovaná povolání. Podvádět při zkouškách je proto zakázáno, bez ohledu na předmět studia. Povinností každého studenta i studentky je složit zkoušku jak jen nejčestněji dovede. Je tomu tak proto, že účelem zkoušky je zjistit úroveň jejich znalostí, dovedností a schopností, zjistit míru jejich inteligence a kompetencí. Takový podvod pak znemožňuje tento účel zkoušení a učiní danou zkoušku fakticky neplatnou a nesmyslnou.

Proto je povinností každého studenta či studentky naplnit závazek a očekávání důvěry a zdržet se jakýchkoli forem podvádění, kvůli obecnému vyznění slov Božího Posla صلى الله عليه و سلم:

… مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ‏.

Kdo nás podvádí, není jedním z nás.[1]

Toto jsou jasná a jednoznačná slova, zahrnující podvádění při koupi, prodeji, ale také během zkoušek či testů anebo při jiných příležitostech. Dokonce i kdyby šlo o předměty jako je angličtina nebo matematika či cokoli jiného.

Není proto dovoleno podvádět při zkouškách, bez ohledu na to, zda je studovaná látka či předmět náboženské nebo nenáboženské povahy, neboť Vznešený Alláh praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Vy, kteří věříte! Nezrazujte Boha ani posla, vždyť byste zradili vědomě důvěru, která je vám dána. (Anfál: 27)

Vždy je proto povinností pro studenty i studentky, aby pracovali čestně, podle nejlepšího vědomí a svědomí, aby dosáhli toho úspěchu, který je v náboženství dovolen. Naplnění důvěry stojí v přímém protikladu k podvodu. Musíš se vždy maximálně vynasnažit a využít všechny čestné prostředky, i kdyby to znamenalo, že budeš v některých věcech zaostávat. Pravda a čest je přednější, aby byla následována, vede ke většímu štěstí a dobru a směřuje ke chvályhodnému vyústění.

To, co jsi řekl, je nesporná pravda. A tomu, kdo se toho drží, Alláh vše usnadní, ve shodě se svými slovy:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal. (Talák: 2-3)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

Vy, kteří věříte! Budete-li bohabojní, On dá vám spásné rozlišení. (Anfál:29)

Čestnost a poctivost se vyplácí, přináší jistotu, jasnost a světlo poznání a správné vedení.

Proto se usilovně snaž studovat poctivou cestou, vynalož pro studium všechnu svou energii, měj dobré mínění o Alláhu a pros ho o podporu. Raduj se z dobrého a chvályhodného zakončení, kterým bude tvé úsilí korunováno a nikterak se netrap tím, co dělají podvodníci, protože ti se tak jako tak už dopustili těžkého hříchu, jehož břímě si uvalili na vlastní bedra a vystavují tak sami sebe nesmírnému nebezpečí.

A Alláha prosíme o bezpečí a úspěch.

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz

Zdroj: Hukmu l-ghišši fi l-imtihánát. Redakčně upravováno. Online na <https://binbaz.org.sa/fatwas/18288/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA>

Poznámka redakce: Výše uvedené se vztahuje na jakékoli zkoušky, testy či certifikáty na základních, středních i vysokých školách či jiných vzdělávacích institucích, stejně jako na zkoušky, jejichž složení umožňuje absolventovi získat řidičské, zbrojní či jiné oprávnění. Totéž se vztahuje i na závěrečné zkoušky a odborné, seminární, závěrečné či dizertační práce přinášející absolventovi zisk titulu či odborné hodnosti. Všechny tyto podléhají obecnému předpisu o zákazu podvádění, kam patří využívání nedovolených pomůcek, nápověd, plagiátorství, podvody s identitou studenta či adepta apod. Tento předpis platí obecně vždy, všude a za všech podobných situací, bez ohledu na to, zda je zkoušejícím muslim či stoupenec jiného vyznání, kvůli obecnému znění citovaných koránských důkazů.

___________________________________________________________________

[1] Zaznamenal Muslim v Sahíhu jako součást delšího hadísu od Abú Hurejry رضي الله عنه, hadís č. 101. Tatáž slova uvádí i od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما al-Hajsemí v Medžme’u z-zewáid, 4/82 se sahíh isnádem. Podle Ibn Hibbánovy verze Prorok صلى الله عليه و سلم tato slova adresoval prodejci, který přikryl navlhlé obilí suchým, aby ho nikdo neviděl, viz Sahíh Ibn Hibbán, hadís č. 5559. Stejný hadís uvádí Ibn Hibbán ve svém Sahíhu i od ‘Abdulláha ibn Mes’úda رضي الله عنه, hadís č. 567; taktéž i Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá´, 4/189. Al-Munzir
í ho uvádí od Anase ibn Málika رضي الله عنه v at-Terghíbu we t-terhíb, 3/31; jakož i at-Taberání v al-Mu’džemu l-awsat, hadís č. 3773; a al-Hajsemí v Medžme’u z-zewáid, 4/82 se sahíh isnádem. Od matky věřících ‘Áiše رضي الله عنها ho uvádí s odvoláním na al-Bezzára al-Munzirí v at-Terghíbu we t-terhíb, 2/360 a 3/33; a al-Hajsemí v Medžme’u z-zewáid, 4/81 se sahíh isnádem.