Imám Málik a jeho pilný student

white and gold pendant lamps

Věz, že nauce a poznání věcí této víry se nedokáže věnovat nikdo, kdo ji neučiní prioritou ve svém životě. A nikdo, kdo upřednostní cokoli jiného z lákadel tohoto světa před poznáním své víry, poznání své víry nikdy nedosáhne.

Věz, že nauce a poznání věcí této víry se nedokáže věnovat nikdo, kdo ji neučiní prioritou ve svém životě. A nikdo, kdo upřednostní cokoli jiného z lákadel tohoto světa před poznáním své víry, poznání své víry nikdy nedosáhne.

Jahjá ibn Jahjá al-Lajsí byl oddaným, nadšeným a odhodlaným hledačem nauky, který putoval z daleké Andalúsie přes celou severní Afriku až do Medíny, aby se tam setkal se slovutným imámem Málikem ibn Anas, velkým učencem hadísů a zakladatelem stejnojmeného mezhebu. Od Málika se učil především hadísy a islámsko-právní vědy.

Imám Málik ibn Anas jednou v mešitě předčítal hadísy Božího Posla صلى الله عليه و سلم a v jeho kroužku seděl kromě mnoha dalších studentů i Jahjá ibn Jahjá al-Lejsí, pozdější vypravěč jeho Muwatta´u.

Najednou z ulice kdosi zavolal: „Do Medíny míří obrovitánští sloni!“

Medíňané nikdy živé slony neviděli, protože v jejich zemi žádní sloni nežijí. Všichni Málikovi studenti vyběhli ven z mešity, aby se na gigantická zvířata mohli podívat z větší blízkosti. Jediný Jahjá zůstal s Málikem sám sedět v mešitě. Jediný.

Málik se ho otázal: „Proč ses také nešel podívat? Ty už jsi někdy slona viděl?“

Jahjova odpověď však zněla: „Přicestoval jsem sem, abych viděl Málika. Ne abych viděl slony.“

Jahjá se nakonec stal významným učencem málikovského mezhebu a nejdůležitějším vypravěčem Málikovy hadíské zbírky al-Muwatta´. Jeho vytrvalost a neochvějná koncentrace se mu mnohonásobně zúročila.

Právě z tohoto důvodu Vznešený Alláh odměnil Jahju tím, že právě jeho verze podání se dále šířila na Východ i Západ, do všech krajů. Málikovo stěžejní dílo v oboru hadísů, al-Muwatta´, bylo dochováno právě díky Jahjá ibn Jahjovi al-Lejsímu, navzdory tomu, že patřil pouze k mladším Málikovým žákům.

Existují samozřejmě i podání jiná, od lidí starších, než byl sám Jahjá, avšak nebylo jim souzeno stát se těmi hlavními a všeobecně přijímanými verzemi stěžejního Málikova díla.

Autor: Sálih ibn ‘Abdil’azíz Áli š-Šejch

Zdroj: al-I’tisámu bi l-Kitábi we s-Sunna, redakčně upraveno. Viz online na <https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=141470>.